Gepubliceerd op: 21-12-2021

De vierde oproep voor Gemeente zonder Gemeentehuis is geopend. Dit relanceproject ondersteunt steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. In totaal zullen er zeven oproepen gelanceerd worden. Oproepen twee en drie lopen nog tot februari.


Innovatief concept


Voor de vierde oproep ligt de focus terug op 'innovatieve concepten', korte termijnprojecten van maximaal één jaar. Die termijn maakt het mogelijk om een ontwerp van een ICT-veranderingstraject, uitwerking van een 'proof of concept', prototype of  behoefteanalyse te realiseren. Deelnemende lokale besturen kunnen hierbij rekenen op deskundige begeleiding. De subsidie voor deze korte termijnprojecten bedraagt maximaal 150.000 euro per project.


Thema


Deze vierde oproep staat open voor alle drie thema’s binnen Gemeente zonder Gemeentehuis:

  1. De innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen: De klemtoon ligt hier op innovatie en transformatie van de gemeentelijke dienstverlening. Ze leiden tot zichtbare innovaties van de dienstverlening.
     
  2. Digitale democratie: Dit thema focust op vernieuwende praktijken rond e-participatie. Het begrip 'participatie' wordt breed opgevat, gaande van informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren tot het (mee)beslissen.
     
  3. De werkplek van de toekomst: Hier staan de interne processen - het niet zichtbare deel van de organisatie voor de burger - centraal. Hoe bouw je een digitaal gemeentehuis voor je medewerkers, en welke ICT-tools benut je voor meer plaats- en tijdonafhankelijk werken?

Indienen kan tussen 20 december en 25 februari 2022. De volledige timing vind je hier terug.


Clustering


Omdat digitale uitdagingen niet stoppen aan de gemeentegrens, voorziet men de mogelijkheid om medestanders te vinden. Post daarom je idee via de matchmaking-module. Andere gemeenten kunnen dan aangeven dat ook zij een meerwaarde zien in dit project, zodat contact kan opgenomen worden in kader van een mogelijk samenwerking. Dit biedt de kans om ervaring, toepassingen én kosten te delen. Kijk eventueel ook of jouw idee al tussen de ingediende projecten staat!


Ondersteuning


Er zijn verschillende begeleidingssessies voorzien: