Gepubliceerd op: 07-09-2021

Het relanceproject Gemeente zonder Gemeentehuis ondersteunt steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Het oproepenkader hiervan werd op 9 juli goedgekeurd. In totaal zullen er zeven oproepen gelanceerd worden. Van 20 september tot 12 november 2021 is de eerste oproep actief. 
 

Eerste oproep

Voor de eerste oproep ligt de focus op “innovatieve concepten”: korte termijnprojecten van maximaal één jaar. Die termijn maakt het mogelijk om, met deskundige begeleiding, een ontwerp van een ICT-veranderingstraject, een uitwerking van een “proof of concept”, een prototype of een behoefteanalyse uit te werken. Idealiter wordt dit project bij een volgende aanvraag (maart of augustus 2022) effectief geïmplementeerd na een succesvolle aanvraag. De subsidie voor deze korte termijnprojecten bedraagt maximaal 150.000 euro per project.

Deze eerste oproep mag ingediend worden op de drie thema’s van Gemeente zonder Gemeentehuis:

 • De innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  Binnen het thema innovatieve dienstverlening ligt de klemtoon op innovatie en transformatie van de gemeentelijke dienstverlening. Ze leiden tot zichtbare innovaties van de dienstverlening.
   
 • Digitale democratie
  Dit thema focust op de vernieuwende praktijken van e-participatie. Het begrip “participatie” is hier breed, gaande van informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren tot het (mee)beslissen.
   
 • De werkplek van de toekomst
  Het thema werkplek van de toekomst legt de klemtoon op de interne processen (het niet zichtbare deel van de organisatie voor de burger). Hoe bouw je een digitaal gemeentehuis voor je medewerkers en welke ICT-tools benut je voor meer plaats- en tijdonafhankelijk werken?

Indienen kan tussen 20 september en 12 november 2021. De volledige timing vind je hier terug.
 

Clustering

Omdat digitale uitdagingen niet stoppen aan de gemeentegrens, voorziet men de mogelijkheid om medestanders te vinden. Post daarom je idee hier. Andere gemeentes kunnen dan aangeven dat ook zij dit een waardevol project vinden en jullie worden dan met elkaar in contact gebracht. Dit biedt de kans om ervaring, toepassingen én kosten te delen. Kijk eventueel ook of jouw idee al tussen de ingediende projecten staat!
 

Ondersteuning

Er worden 4 begeleidingssessies voorzien:

 • Infosessie: Op 22 september lichten ze de inhoud, de vormelijke vereisten van een aanvraag en de timing van een oproep toe. Vergeet je niet in te schrijven.
   
 • Mini-opleiding templates: Omdat de specifieke templates die je moet indienen met je aanvraagformulier voor veel lokale besturen nieuw zijn, organiseren ze op 7 oktober een mini-opleiding om die toe te lichten, voorbeelden te delen en het gebruik te oefenen.
   
 • Opleiding bouwstenen en standaarden: In samenwerking met Digitaal Vlaanderen overlopen ze de mogelijke bouwstenen en standaarden, waarvan lokale besturen gebruik kunnen maken. Denk hierbij aan MAGDA, LBLOD,... Deze sessie is bedoeld om lokale besturen en partners bij het indienen zowel technisch als inhoudelijk de juiste handvaten aan te reiken. Inschrijvingen openen binnenkort.
   
 • Check-ins: Een informeel feedbackmoment met het programmateam van GZG en Digitaal Vlaanderen om je voorstel sterker te maken voordat je het indient. Je kan deze al inboeken.
   
Andere lopende subsidieoproepen

Bekijk zeker binnen welke subsidieoproep jouw idee het beste past. Er werden namelijk onlangs 2 andere subsidieoproepen gelanceerd binnen het thema innovatie en digitale transformatie: