Gepubliceerd op: 24-11-2021

De tweede en derde oproep voor Gemeente zonder Gemeentehuis werden gelanceerd. Dit relanceproject ondersteunt steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. In totaal zullen er zeven oproepen gelanceerd worden. Aan de eerste oproep nam al één op drie van de lokale besturen deel.

Deze twee nieuwe oproepen leggen beiden de focus op de thema’s innovatieve dienstverlening of democratische vernieuwing, maar ze verschillen qua looptijd:

Innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen

Binnen het thema innovatieve dienstverlening ligt de klemtoon op innovatie en transformatie van de gemeentelijke dienstverlening. Ze leiden tot zichtbare innovaties van de dienstverlening.

Werkplek van de toekomst

Het thema werkplek van de toekomst legt de klemtoon op de interne processen (het niet zichtbare deel van de organisatie voor de burger). Hoe bouw je een digitaal gemeentehuis voor je medewerkers en welke ICT-tools benut je voor meer plaats- en tijdonafhankelijk werken?
 

Tweede oproep


Dit is een oproep voor een thematisch ontwikkelings- of implementatietraject. Deze oproep legt de nadruk op de middellange termijn (maximaal 3 jaar), met een subsidie van maximaal 500.000 euro per project.

De indieningstermijn loopt van 22 november tot 4 februari 2022. Men verwacht dat je een duidelijke visie hebt wat je wilt verbeteren en dat je een helder plan van aanpak klaar hebt liggen. Meer info vind je hier.


Derde oproep


Dit is een oproep voor een transformatief ontwikkelings- of implementatietraject. Hierbij gaat het hoofdzakelijk over langetermijntransformaties, die afgerond kunnen worden voor 2026. Het gaat over een meerjarig traject dat aanzienlijke verbeteringen voor de aanwezige werkprocessen, structuur, ICT-systemen en datahuishouding doorvoert. De maximale subsidie bedraag 2 miljoen euro per project.

De indieningstermijn loopt van 22 november tot 18 februari 2022. Er is dus iets meer tijd om dit dossier voor te bereiden. Je moet als aanvrager jouw traject mondeling toelichten aan een jury (30 minuten voor de toelichting, gevolgd door 15 minuten voor vraagstelling). Meer info vind je hier.


Clustering


Omdat digitale uitdagingen niet stoppen aan de gemeentegrens, voorziet men de mogelijkheid om medestanders te vinden. Post daarom je idee hier. Andere gemeentes kunnen dan aangeven dat ook zij dit een waardevol project vinden en jullie worden dan met elkaar in contact gebracht. Dit biedt de kans om ervaring, toepassingen én kosten te delen. Kijk eventueel ook of jouw idee al tussen de ingediende projecten staat!