Auteur:

Gepubliceerd op: 28-09-2022

Oktober is niet alleen de maand waar we volop kunnen genieten van prachtige herfsttaferelen, maar ook waar cyberveiligheid extra in de kijker staat.

Sinds 2012 organiseert het Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatieveiligheid (ENISA) jaarlijks de European Cybersecurity Month. Met de organisatie van verschillende activiteiten en ter beschikking stellen van handige materialen willen zij zorgen voor meer sensibilisatie rond internetveiligheid en een goede cyberhygiëne. Niet alleen de Europese bevolking en organisaties hebben er baadt bij, ook de Vlaamse steden en gemeenten zijn vragende partij.

Dankzij het Project Cyberveilige Gemeenten, dat in 2020 door de Vlaamse Overheid op voorstel van minister Bart Somers werd gelanceerd, zorgen de VSSG, Audit Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur ervoor dat lokale besturen via diverse acties ondersteuning vinden om de veiligheid van hun IT-systemen te optimaliseren. Recent werd het lokaal bestuur van Maldegem nog het slachtoffer van een cyberaanval, wat aantoont dat cyberveiligheid nog steeds een actueel thema is.

In het kader van de European Cybersecurity Month wil de VVSG lokale besturen dan ook aanmoedigen om actief aan de slag te gaan rond cyberveiligheid. Zoek je naar een omvattende en pragmatische aanpak voor het bestrijden van cyberveiligheidsincidenten? Dan biedt het draaiboek cybercrime zeker hulp. Deze werd zoals de elf andere tools in samenwerking met een taskforce van experten opgemaakt op maat van steden en gemeenten. Diegene die al aan de slag zijn gegaan, maar toch nog wat expertise en goede praktijkvoorbeelden kunnen gebruiken, zijn steeds welkom op één van onze inspirerende webinars.

Ook tijdens de European Cybersecurity Month zal je bij de VVSG via een digitale sessie, inspiratie kunnen vinden over hoe jouw lokaal bestuur een goede cyberhygiëne kan opbouwen. Om honderd procent cyberveilig te kunnen zijn, is het van belang om te weten waar de voornaamste kwetsbaarheden liggen. Dit najaar zullen opnieuw veertig lokale besturen de kans krijgen om via het Traject Ethisch Hacken, hun IT-omgeving kosteloos te laten doorlichten door de ethische hackers van Hogeschool West-Vlaanderen. De studenten uit de richting Cyber Security Professional gaan samen met de deelnemers aan de slag om kwetsbaarheden bloot te leggen en bezorgen de lokale besturen advies om vervolgens zelf aan de slag te gaan. Naast het standaard aanbod, kunnen de deelnemers ook kiezen uit twee optionele testen. Nieuw dit jaar is de test op een beveiligingscamera in eigen beheer. Hierbij gaan de studenten na of de camera voldoende beveiligd is tegen een cyberaanval, door te kijken naar o.a. de mogelijke configuratierisico’s en de beveiliging van de netwerksegmentatie of –segregatie. Dit traject is eveneens te combineren met een ICT-veiligheidsaudit met cofinanciering via Audit Vlaanderen.

Hou zeker de communicatiekanalen en het VVSG-kennisnetwerk in het oog om op de hoogte te blijven van onze diverse acties in het kader van de European Cybersecurity Month.

Jolien Schoonooghe