Auteur:

Gepubliceerd op: 13-12-2022

Na de recente incidenten op het vlak van informatieveiligheid in Zwijndrecht, Antwerpen en Diest richt de Vlaamse overheid een cyber response team in waar lokale besturen terecht kunnen voor ondersteuning. De Vlaamse overheid vraagt alle lokale besturen om een contactpersoon op te geven, zodat nieuwe informatie snel kan doorstromen.

In dit cyber response team wordt expertise gebundeld van ABB, Digitaal Vlaanderen, Audit Vlaanderen en de VVSG, waardoor de Vlaamse Overheid voor een gecoördineerde dienstverlening zorgt naar lokale besturen. Ook het Centrum voor cybersecurity België (CCB) zal hieraan meewerken en stelt zijn kennis en expertise ter beschikking. Zo wil men overheden beter ondersteunen en adviseren, en een antwoord bieden op specifieke vragen en cases waar lokale besturen mee zitten vandaag.

Ondertussen moet er uiteraard ook verder worden gewerkt aan een preventieve aanpak.

Het cyber response team is vanaf woensdag 14 december bereikbaar via het adres cyberresponse@vlaanderen.be .

Infosessie

De VVSG (op initiatief van minister Bart Somers en in samenspraak met de Vlaamse overheid en CCB) organiseert twee informatiesessies (16 en 21 december).

1 contactpersoon per lokaal bestuur

In het tijdperk van verhoogde waakzaamheid is het belangrijk dat de Vlaamse Overheid informatie snel kunnen laten doorstromen. Daarom vragen ze aan de lokale besturen om 1 contactpersoon of e-mailadres per bestuur op te geven zodat zij iedereen snel kunnen bereiken en verwittigen. 

Je kan deze contactgegevens doorgeven via cyberresponse@vlaanderen.be
 

Wat te doen als het misgaat?

Als het onverhoopt mis gaat en je een inbraak of onbeschikbaarheid vaststelt van de infrastructuur, is het van belang om snel te handelen. Contacteer zo snel mogelijk het Cyber Emergency Response Team (CERT), dat is het centrale meldpunt voor alle cyberincidenten die zich voordoen in ons land.
Neem ook contact op met de lokale politie die desgevallend de Federal Computer Crime Unit kan inschakelen om de daders te vatten.
 

Blijven bouwen aan de cyberveiligheid van lokale besturen

Sinds 2020 werkt de VVSG in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, Digitaal Vlaanderen en Audit Vlaanderen aan het opbouwen van de cyberveiligheid van lokale besturen. Dat gebeurt in het kader van het project Cyberveilige Gemeenten. Tijdens de afgelopen periode werden volgende acties uitgewerkt:

1. Het Traject Ethisch Hacken, waarbij steden en gemeenten kosteloos hun IT-omgeving kunnen laten doorlichten door ethische hackers van de hogeschool Howest.

2. De ontwikkeling van een digitale toolkit cyberveiligheid:

3. Sensibilisering via bewustmakingssessies: je kan nog steeds de webinars (her)bekijken!

 

Jolien Schoonooghe - Projectmedewerker cyberveilige gemeenten VVSG

Jolien Schoonooghe