Auteur:

Gepubliceerd op: 15-02-2023

Naar aanleiding van de cyberincidenten eind vorig jaar heeft de Vlaamse overheid, op initiatief van minister Somers, beslist om het cofinancieringsaanbod van ICT-veiligheidsaudits voor lokale besturen in 2023 verder te zetten. Hiervoor slaan het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen de handen in elkaar.  Met de verderzetting van het aanbod krijgen steden en gemeenten opnieuw de nodige financiële ondersteuning om hun informatiebeveiliging te (laten) controleren én verbeteren.

Dat wil zeggen dat steden en gemeenten een eerste basisaudit kunnen bestellen, met of zonder dag begeleiding. Tijdens deze basisaudit wordt het informatiesysteem getest op de belangrijkste zwakheden. De Vlaamse overheid cofinanciert 2/3de van de prijs van de basisaudit. Daarnaast kunnen steden en gemeenten naar eigen keuze aanvullende audits bestellen, op maat van het bestuur. Voor de aanvullende audits wordt de helft van de kostprijs door de Vlaamse overheid betaald. Om in aanmerking te komen voor cofinanciering van een aanvullende audit, moet je wel steeds eerst een basisaudit laten uitvoeren. De ICT-veiligheidsaudits worden uitgevoerd door professionele auditfirma’s, in opdracht van het lokaal bestuur.

Wil je dus werken aan de verbetering van (de veiligheid van) je digitale processen, je ICT-gebeuren en de ruimere informatieveiligheid? Bestel dan naar eigen keuze diensten van een professioneel auditkantoor om (de verbetering van) je informatiebeveiliging te helpen voorbereiden, controleren, bewaken of verbeteren en krijg 50% cofinanciering voor deze aanvullende auditwerkzaamheden. Ook bestellingen voor hertesting/opvolging van eerder vastgestelde verbeterpunten komen hiervoor in aanmerking.

Meer van het project Cyberveilige Gemeenten

  • We ontwikkelden een handige toolkit met sjablonen en handleidingen om je cyberveiligheid op te bouwen.
  • Het draaiboek cybercrime geeft een omvattende en pragmatische aanpak weer voor het bestrijden van cyberveiligheidsincidenten.
  • Gebruik de video's en posters over phishing en cyberveiligheid om de medewerkers in jouw lokaal bestuur te sensibiliseren. 
Jolien Schoonooghe