Auteur:

Gepubliceerd op: 08-02-2024

Betaalbaar wonen houdt heel wat steden en gemeenten in de ban. De CIB huurbarometer toont aan dat de huurprijzen verder blijven stijgen. Met een stijging van 11,3% over de voorbije twee jaar volgen ze het ritme van de inflatie (+12%). De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen is 868 euro, terwijl de mediaan huurprijs 800 euro bedraagt. Dit betekent dat de huurprijs bij de helft van de verhuringen onder 800 euro en bij de andere helft boven dat bedrag ligt. De VVSG heeft meerdere beleidsvoorstellen voor het woonbeleid en betaalbaar wonen.

Betaalbaarheidsproblemen op de private huurmarkt

Hoewel de huurprijzen op de private huurmarkt de inflatie volgen, blijft dit problematisch. Of wonen betaalbaar is, is immers ook een kwestie van inkomen. Beschikken over voldoende inkomen is onontbeerlijk om betaalbaar te kunnen wonen. En cijfers tonen al langer aan dat vele private huurders een te groot deel van hun inkomen moet betalen om te kunnen wonen. Tot de helft van de private huurders heeft een woonquote van meer dan 30%. Een derde van de private huurders houdt na het betalen van de huur te weinig over om menswaardig te leven. Meerdere organisaties, waaronder VVSG, gaven dit signaal al meermaals. De VVSG pleit daarom voor een groter aanbod aan sociale en betaalbare private huurwoningen.

 

Meer sociale woningen

Een voldoende groot aanbod aan sociale woningen kan immers de druk verlagen op woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Door het lage aantal sociale woningen zijn veel mensen die volgens hun inkomen recht hebben op een sociale woning, toch aangewezen op de private markt. Tot de helft van de private huurders heeft een inkomen lager dan de inkomensgrenzen voor sociale huur. De schaarste van het huurwoningaanbod houdt mee de hoge prijzen in stand, ook van kwalitatief mindere huurwoningen.

 

Meer investeringen op de private huurmarkt

De VVSG wil dat de overheid ook investeert op de private huurmarkt om een groter betaalbaar en kwalitatief aanbod te krijgen. Het initiatief rond geconventioneerd huren, inclusief de mogelijkheid voor woonmaatschappijen om deze woningen te realiseren, lijkt een goede aanzet. 

Tegelijk moeten er initiatieven genomen worden om ook de kwaliteit van de huurwoningen te blijven verbeteren. Door de grote druk op de private huurmarkt, worden ook de minder kwalitatieve panden voor relatief hoge prijzen verhuurd. De huurprijs op de private huurmarkt is vandaag wel niet altijd in verhouding tot de kwaliteit van de woning. Versterk daarom maatregelen die dat wel doen. Verhuurders moeten gestimuleerd worden om, zonder te prijs te verhogen de kwaliteit van de woningen te verhogen. De VVSG wil ook dat verhuurders die renovaties willen doen om een kwalitatief pand te kunnen verhuren ontzorgd worden. Verschillende lokale besturen en andere organisaties zetten daar al op in. Zij verdienen ondersteuning van de Vlaamse overheid!

In het memorandum van VVSG lees je meer over de voorstellen van VVSG over armoedebestrijding en betaalbaar en sociaal wonen.

Joris Deleenheer