Presentaties en opnames SDG-academie 2023

Draagvlak creëren voor de SDG's via verbindende communicatie (13 november 2023)

Hoe krijg je als SDG-trekker meer mensen mee? Begeleiders van KlimaatContact reikten  tijdens deze vorming handvaten aan hoe je verbindend het gesprek kan aangaan over Agenda 2030. De focus lag op de eigen organisatie, gesprekken met collega-ambtenaren en schepenen, en vertrekkende vanuit vormen van weerstand die deelnemers zelf inbrachten. 

=> Deze vorming wordt opnieuw georganiseerd op 29 februari 2024

SDG-FORUM: SDG-data gebruiken om je lokaal beleid vorm te geven (19 oktober 2023)

VVSG en VVP publiceerden in 2023 een SDG-rapport over de bijdrage van steden, gemeenten en provincies aan de realisatie van Agenda 2030. De data-analyse in het rapport is gebaseerd op een set van meer dan 200 indicatoren. Op het SDG-forum gaven we inzicht in deze rijkdom aan lokale SDG-data en hoe je deze kan inzetten ter versterking van lokale beleidstools zoals de omgevingsanalyse en het meerjarenplan. 

=> Bekijk de presentatie

WEBINAR: Hoe scholen te motiveren en ondersteunen bij educatie rond duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap (18 september 2023)

Welke materialen (publicaties, spellen, tools, workshops, …) bestaan er om in of met scholen aan de slag te gaan rond de SDG’s? Met welke educatieve organisaties kan je als lokaal bestuur samenwerken? Welke inspirerende voorbeelden zijn er in Vlaanderen van steden en gemeenten die reeds SDG-projecten opzetten met scholen? Een webinar in het kader van de Week van de Duurzame Gemeente 2023 (SDG 4: kwaliteitsvol onderwijs). 

=> Bekijk de opname en de presentaties: presentatie VVSG (intro)presentatie Djapopresentatie stad Harelbekepresentatie stad Bruggepresentatie stad Sint-Truiden.  

WEBINAR: de SDG's als kader voor je omgevingsanalsye (22 juni 2023)

We stelden onze nieuwe  inspiratienota SDG's in de omgevingsanalyse voor en vertelden hoe je SDG-data kan gebruiken om je omgevingsanalyse te voeden, maar ook hoe de SDG's structuur kunnen geven aan zowel het proces als het document van de omgevingsanalyse. 

=> Bekijk de opname en de presentatie

SDG-CAFÉ (23 maart 2023)

Na een basisintroductie op de SDG's, deelden de Vlaamse SDG-Pioneergemeenten (Brugge, Kalmthout, Kontich, Huldenberg, Landen, Lebbeke en Knokke-Heist) hun inspirerende ervaringen.  We testten het virtual reality SDG-spel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit. 

=> Bekijk de presentaties. 

Presentaties en opnames SDG-academie 2022

SDG-café (09/12/2022)

Gelegenheid tot vrije uitwisseling tussen lokale ambtenaren die in hun gemeente bezig zijn met de SDG’s. Waar botsen zij op? Waarin kunnen ze tips gebruiken? Welke ervaringen willen ze delen? Welke ondersteuning missen ze nog? VVSG lanceerde de SDG-toets voor lokale projecten.

=> Bekijk de presentatie

Sessie "duurzaamheidsmonitoring en het Vlaamse SDG-rapport" op het SDG-forum (04/10/2022)

Ook in 2022 organiseerde het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) haar jaarlijkse 'SDG-forum' in Brussel. VVSG presenteerde samen met de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) een sessie over duurzaamheidsmonitoring van je beleid (aan de hand van praktijkvoorbeelden van provincie West-Vlaanderen en bedrijf BoPro) en over de 'Voluntary Subnational Review' van VVSG en VVP: een vooruitgangsrapport waarin we schetsen hoe en in welke mate lokale besturen in Vlaanderen bijdragen aan de SDG's. 

=> Verslagen van alle sessies vind je op de website van het SDG-forum

Bezoek aan de "Global Goals Meet-Up" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (09/06/2022)

Deelnemers konden sessies volgen rond o.a. SDG's voor beginners, SDG's en lokale democratie, circulaire economie, inclusieve gemeente, SDG-indicatoren, regionale samenwerking o.b.v. de SDG's, burgerschapsonderwijs & de SDG's, en duurzame transitie na de coronacrisis. 

=> Een verslag vind je hier.

Webinar "een lokale SDG-werking opstarten" (19/04/2022)

Hoe creëer je draagvlak voor de Agenda 2030 bij zowel de politiek als je collega’s, partners en burgers? Hoe maak je de SDG’s tastbaar voor alle diensten, en hoe houd je het engagement levende? Hoe zet je de eerste stappen naar een SDG-reflex in de lokale beleidsontwikkeling? Met getuigenissen van gemeente Heist-op-den-berg en stad Deinze, en een voorstelling van het SDG-ondersteuningsaanbod van de VVSG.

=> Bekijk de presentatie of de volledige opname

Presentaties en opnames SDG-academie 2020 en 2021

In 2020 en 2021 bestond VVSG's SDG-Academie uit een opleiding voor starters en een opleiding voor kenners. Hieronder vind je daarvan de presentaties, opnames en ondersteunende materialen terug. 

SDG-OPLEIDING VOOR STARTERS

Deelnemers kregen zicht op hoe je met de SDG’s aan de slag kan in je bestuur en in je werk. Via concrete praktijkvoorbeelden en methodieken gingen we in op de verschillende aspecten van duurzaamheid (sociaal, economisch, ecologisch) en leidden we deelnemers toe naar informatie en tools om te sensibiliseren over de SDG’s en om de doelstellingen te integreren in de gemeentelijke organisatie en beleid. De startersopleiding bestond uit verschillende webinars (verspreid over een 3-tal weken) die als één geheel beschouwd werden. 
De SDG-opleiding werd georganiseerd in samenwerking met de provincies en de Vlaamse Overheid. 

Ondersteunend materiaal:

Bekijk hier de presentaties en opnames van de webinarreeks in 2021:

  • presentatie en opname webinar draagvlakversterking - met praktijkvoorbeelden stad Lommel en gemeente Brasschaat
  • presentatie en MIRO-borden methodiekenwebinar - met praktijkvoorbeeld Zoersel
  • presentatie pijlerwebinar (intro door VVSG)  + presentatie praktijkvoorbeelden stad Harelbeke, gemeente Sudwest-Fryslan (NL), gemeente Edegem, stad Hoogstraten, provincie West-Vlaanderen en stad Mechelen
  • opname pijlerwebinar praktijkvoorbeeld stad Harelbeke
  • opname pijlerwebinar praktijkvoorbeeld gemeente Sudwest-Fryslan (NL)
  • opname pijlerwebinar praktijkvoorbeeld gemeente Edegem
  • opname pijlerwebinar praktijkvoorbeeld stad Hoogstraten
  • opname pijlerwebinar praktijkvoorbeeld provincie West-Vlaanderen
  • opname pijlerwebinar praktijkvoorbeeld stad Mechelen

Bekijk hier de presentaties en opnames van de webinarreeks in 2020

Presentaties en opnames andere vormingsmomenten