2021Lokaal01 Mieke Stubbe kennisnetwerk_1.png
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"Mijn droom is dat je ook als oppositie veel meer gehoord zou worden. Uiteindelijk heeft iedereen toch hetzelfde doel: het beleid is er voor de mensen en moet je gemeente beter maken. Ik koos voor de politiek uit idealisme. Als mens voor de mensen. Dit hoop ik nooit te verliezen."

Raadslid Marieke Stubbe aan het woord.

Politiek parcours

Al sinds ik mag stemmen, hebben de partijen hier in Veurne me gevraagd voor hun lijst. Na twaalf jaar weigeren voelde ik het vuur van mijn grootvader die in mijn dorp schepen is geweest, in me smeulen. In 2012 haalde Wouter Vanlouwe me na veel gesprekken over de streep. Vanop de zesde plaats van de Veurnese N-VA-lijst was ik meteen verkozen als gemeenteraadslid, tot mijn en ieders verbazing. In 2018 stond ik op de tweede plaats, nu ben ik fractievoorzitter.

 

De voorbereiding

Achteraf beschouwd wist ik toen niet waaraan ik begon. Wat was ik nog een groentje! Ik had veel interesse in het beleid, maar moest het reilen en zeilen van de gemeente leren kennen. Een hele kluif, op informatiemomenten leerden wij, de nieuwe raadsleden, alle diensten kennen en ik volgde een VVSG-cursus, maar al doende leer je het pas echt.

Informatiegaring

Via het online platform Cobra krijg je inzage, maar dikwijls moet ik toch nog te rade gaan bij de diensten of de schepenen. Ik probeer alle commissies met uitgebreidere uitleg te volgen. Verder lees ik de dossiers, ik neem goed de agenda en stukken van de gemeenteraad vooraf door. Samen met de fractie overlopen we de punten en bepalen we ons stemgedrag. Daarna maak ik een verslag voor alle raadsleden van onze fractie, zodat zij dit ook nog kunnen nalezen. Maar ook burgers spreken, bellen of mailen me met informatie die ik dikwijls goed kan gebruiken.

 

Realisaties

Vanuit de oppositie houden we de vinger aan de pols. We brengen zaken aan, stellen dingen voor, maar we blijven de minderheid... Mijn laatste voorstel in de commissie afvalbeleid was om in plaats van ‘afvalstraatjes’ het woord ‘sorteerstraatjes’ te gebruiken. Dit werd aanvaard. Het is iets kleins, maar het doet wel deugd. Onze fractie hamert altijd op het herstel van de landelijke wegen en daar wordt nu meer werk van gemaakt. Ik wil ook dat onze dorpen niet vergeten worden... en hier zal ik op blijven toezien.

Voor Lokaal 01 | 2021