Verkiezingsprogramma en bestuursakkoord

De lokale verkiezingsprogramma's en bestuursakkoorden zijn belangrijke stappen naar een nieuw meerjarenplan. Een coherent en structureel beleid voor duurzame ontwikkeling is enkel mogelijk als beleidsmakers overal in Vlaanderen er hun schouders onder zetten.

In de inspiratiegids SDG's in lokale verkiezingsprogramma's (versie van februari 2024) reiken we een aantal concrete pistes, aanbevelingen en voorbeelden aan waarmee lokale partijen en politici aan de slag kunnen gaan om de SDG's een plaats te geven in hun programma en communicatie. Wil je de SDG's visueel opnemen in je politieke documenten? Dat kan via dit sjabloon.
De volgende documenten zijn ook beschikbaar in het Engels: aanbevelingenspiekbriefjesjabloon.

Daarnaast geven we u graag een aantal tips mee om rekening te houden met de SDG's in het bestuursakkoord.
In de legislatuur 2019-2024 namen zeker 60 besturen de SDG's op in hun bestuursakkoord. De manier waarop verschilt sterk. Sommigen stellen zeer beknopt dat het bestuur de SDG’s omarmt en eraan wenst bij te dragen, andere maken een koppeling tussen elk thema van het bestuursakkoord en de SDG's. 

Bekijk ook onze andere pagina's onder "de SDG’s in je beleid" voor tools en inspiratie om de SDG’s op te nemen in de planning en uitvoering van het gemeentelijk beleid. 

Volgende steden en gemeenten namen de SDG's op in hun bestuursakkoord: