We bieden vormingen aan ter ondersteuning van gemeente- en kerkbesturen in de trajecten richting de realisatie van neven- of herbestemmingen.

In 2024 staan volgende vormingen op de planning:

 • Opmaak kerkenbeleidsplan met het kerkenkompas (bestemmingsprofiel) als handig instrument
 • Vragenuur kerkenbeleidsplannen
 • Participatie: hoe pak je dit aan en hoe kan je als verbindende partner profileren?
 • Projectregie parochiekerken (regelgeving en fasering, stappenplan, mogelijkheden neven- herbestemming)
 • Procedures en regelgeving bij erfpacht, verkoop of onttrekking kerk aan de eredienst 
 • Mogelijke beheersvormen en financiële haalbaarheid

Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Limburg - 28 februari 2024

Op 28 februari 2024 organiseerden de Afdeling Erfgoed van de provincie Limburg en het Platform Toekomst Parochiekerken een inspirerend netwerkoment voor gemeenten, steden, kerkbesturen en andere geïnteresseerden rond het thema duurzame energie. We ontvingen in het pronciehuis Hasselt 165 deelnemers op het eerste Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Hasselt met het thema 'Duurzame energie bij parochiekerken'.

Overzicht van de presentaties:

Dit netwerkmoment organiseren we een keer per jaar samen met provincie Limburg en andere partners waaronder IOED's en erfgoedcellen uit de regio. 

Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Antwerpen - 14 december 2023

Op 14 december 2023 ontvingen we in het provinciehuis Antwerpen een 70-tal deelnemers op het eerste Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Antwerpen met het thema ‘Hoe je parochiekerk verduurzamen’.

Overzicht van de presentaties:

Dit netwerkmoment organiseren we twee keer per jaar samen met Kerkplus van provincie Antwerpen,  in samenwerking met het Bisdom Antwerpen en andere partners.  Samen bieden we een platform waarin we gezamenlijke uitdagingen aanpakken die gepaard gaan met het neven- en herbestemmen van kerken.

Basiscursus kerkenbeleidsplan: opmaak of update en implementatie

Een kerkenbeleidsplan opstellen of updaten en uitvoeren, hoe begin je er aan?

Wat is wettelijk verplicht na de decreetwijzigingen in 2022? Hoe kom je tot een breed gedragen plan? Met welke aandachtspunten hou je rekening?

In deze basiscursus krijg je alle basisbegrippen mee om deze uitdaging optimaal en met kennis van zaken aan te pakken. Een doordacht kerkenbeleidsplan zal je vooruit helpen om een eventuele neven- of herbestemming van een parochiekerk te realiseren.

Na afloop heb je de stappenplannen voor de opmaak en het implementeren van een toekomstvisie voor de kerken in jouw gemeente in de vingers.

Programma

 • Platform Toekomst Parochiekerken en haar partners
 • Historische inleiding over parochiekerken en regelgeving
 • Kerkenbeleidsplan: van opmaak tot goedkeuring
 • Voorbeelden van neven- en herbestemmingen met achtergrondinfo
 • Implementatie kerkenbeleidsplan: aandachtspunten en achtergrondinfo voor de neven- of herbestemming van parochiekerken

Doelgroep

Beheerders of eigenaars van een parochiekerk (een gemeente- of kerkbestuur), medewerkers van een IOED, een erfgoedcel of een streekintercommunale die hiermee aan de slag gaan.

De basiscursus vond plaats op donderdag 11 mei 2023 en digitaal op woensdag 18 oktober 2023. 

Presentaties

Je kan de webinar en presentaties opvragen via info@toekomstparochiekerken.be. De leidraad kerkenbeleidsplan geeft weer wat een kerkenbeleidsplan is en hoe het Platform ondersteunt in het opstellen ervan. 

Inspiratiedag Toekomst Parochiekerken - 21 september 2023

Parochiekerken getuigen van complexe betekenissen én gevoeligheden. Betrokkenen bij de toekomst ervan schakelen een versnelling hoger. Verenigd in het Platform ondersteunen PARCUM en de VVSG waar nodig.

Op donderdag 21 september vond de inspiratiedag plaats in de Begijnhofkerk in Mechelen. We duiden ontwikkelingen en focussen op het belang van participatie en hoe om te gaan met de erfgoedwaarden van parochiekerken bij neven- of herbestemming. Dit gebeurt via praktijkvoorbeelden en plaatsbezoeken.

Deze inspiratiedag zet je op weg naar een integrale aanpak van een traject richting de neven- of herbestemming van een parochiekerk.

Overzicht

Programma