Opmetingsplannen

Kwalitatieve digitale opmetingsplannen zijn noodzakelijk om op een doordachte en realistische wijze een nieuwe invulling uit te werken voor de parochiekerk. Deze plannen dienen als basis voor het denkproces en om het latere ontwerp uit te werken. De richtlijnen in dit document vormen een leidraad bij de opmaak van opmetingsplannen.

We geven je graag een leidraad met algemene richtlijnen, welke plannen je nodig hebt, op welke subsidies je beroep kan doen en een voorbeeldbestek mee. Heb je nog vragen, stel ze gerust via info@toekomstparochiekerken.be.

Participatie

De keuze van een neven- of herbestemming is bij voorkeur gedragen door de lokale gemeenschap. Het is dan ook van belang om hier voldoende aandacht aan te schenken van bij de start tot de realisatie. Participatie kan op diverse punten binnen een volledig traject een rol spelen. Voor meer informatie contacteer info@toekomstparochiekerken.be. Of hou deze pagina in het oog.

Kerkenbeleidsplan

Een kerkenbeleidsplan legt de toekomstvisie vast van elke kerk binnen de gemeente. De leidraad kerkenbeleidsplan geeft weer wat een kerkenbeleidsplan is en hoe het Platform ondersteunt in het opstellen ervan. Een kwalitatief sterk en gedragen kerkenbeleidsplan vormt de vertrekbasis voor de zoektocht naar een goede invulling. Een heldere strategische visie is hierbij een must. In de basiscursus kerkenbeleidsplan geven we mee hoe dit op te nemen.

Door het meenemen van de ruimtelijke toets van de kerkgebouwen, het plan in te bedden in bestaande dynamieken op het lokale en het regionale niveau kan je gerichter nadenken over een nieuwe invulling: een invulling die inspeelt op de aanwezige noden en opportuniteiten van de regio.

Ontdek het nieuwe sjabloon voor de opmaak van een kerkenbeleidsplan. In dit sjabloon vind je alle informatie die je nodig hebt om jouw plan op te maken. In de nabije toekomst komt er nog een bijkomend  handig werkinstrument 'Bestemmingsprofiel'.

Wil je het opmaken van je kerkenbeleidsplan uitbesteden aan een intercommunale of een externe organisatie? Neem contact op met ons via info@toekomstparochiekerken.be en we zetten je op weg. Als ondersteuning geven we je een voorbeeldbestek dat ondersteuning geeft bij de uitwerking van een kerkenbeleidsplan met participatie.

Ruimtelijke studies en architecturale uitvoeringen

Een ruimtelijke studie voor de opmaak van een kerkenbeleidsplan, een bestemmingsonderzoek of een architecturale uitvoering vragen de nodige deskundigheid. Om gemeente- en kerkbesturen optimaal te ondersteunen, werken we samen met het Team Vlaams Bouwmeester een Oproep aan geïnteresseerden uit. Via deze oproep kunnen we per opdracht een lijst samenstellen van geïnteresseerde en beschikbare ontwerpteams of deskundigen. Aan de hand van deze lijst nodigen de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester een selectie geïnteresseerden uit om een offerte in te dienen voor het specifieke project. Op deze manier willen we gemeente- en kerkbesturen ontzorgen in het zoeken naar een uitvoerder en garanderen we de kwaliteit. We bekijken samen hoe de opdracht te definiëren.

We clusteren opdrachten en sturen op geregelde tijdstippen een Oproep aan geïnteresseerden uit. Binnenkort zal een eerste oproep uitgestuurd worden.

Wil jij hier beroep op doen? Of wil je samen met ons bekijken wat de mogelijkheden zijn? Contacteer ons via info@toekomstparochiekerken.be.

Beheer

Een kerk kan op verschillende manieren worden beheerd. Het vraagt goede afspraken tussen de verschillende spelers. We willen je graag inspireren met een aantal voorbeelden van overeenkomsten.

Op de site van Parcum vind je meerdere voorbeelden van overeenkomsten voor gebruik van het kerkgebouw. Deze sjablonen worden binnenkort vernieuwd.

Deze module wordt verder uitgebouwd. Wil je samen met ons bekijken wat de mogelijkheden zijn? Contacteer ons via info@toekomstparochiekerken.be.

Modules in aanbouw

Modules over financiën en bemiddeling met toekomstige gebruikers, beheerders en investeerders worden volop onderzocht. Voor de collecties van roerend goed voorziet PARCUM een module.