Ondersteuning

We zijn er om lokale besturen en kerkbesturen zo optimaal mogelijk te ondersteunen.   

  • We zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen. We geven deskundig advies op maat en verwijzen door naar de juiste instanties.  
  • We bevorderen de dialogen met de overheden en bemiddelen tussen diverse partijen.  
  • We bouwen een groot netwerk uit waarin het delen en uitbouwen van kennis en expertise centraal staat.  
  • We stimuleren zinvolle invullingen voor parochiekerken en bouwen een duidelijk ondersteunings- en begeleidingsaanbod uit voor lokale besturen en kerkbesturen.

Loketfunctie

We zijn jouw centraal aanspreekpunt en gesprekpartner voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. We onderzoeken samen de mogelijkheden op het vlak van gesubsidieerde begeleiding, kerkenbeleidsplannen, ruimtelijke haalbaarheid en meer. Elke vraag koppelen we aan de meest actuele stand van zaken van wat er beweegt rond de toekomst van de parochiekerken in jouw regio. 

Contacteer ons via info@toekomstparochiekerken.be en we zetten je kosteloos op weg rond de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van jouw stad of gemeente. Laagdrempelige dienstverlening en het ontzorgen van lokale besturen en kerkbesturen zijn kerntaken van het Platform. 

Wat mag je verwachten?

We werken gratis. We vangen adviesvragen op, bemiddelen maximaal twee sessies, reiken procedures aan en ondersteunen in de opstart van trajecten met externe experten. Externen die ter plaatse specifieke taken opnemen zijn uiteraard betalend.

We begeleiden naar de juiste expertise om te ondersteunen bij onder meer:

•            een kerkenbeleidsplan,

•            een strategisch onderzoek voor meerdere kerkgebouwen,

•            een participatietraject en/of een bestemmingsstudie voor één parochiekerk,

•            studies over beheer en marktverkenningen op zoek naar nieuwe beheerders,

•            de bouwkundige uitvoering van een neven- of herbestemmingsproject.

Wij werken samen een plan van aanpak uit, op maat van de vraag. We zorgen voor afstemming tussen opeenvolgende stappen. Bij ruimtelijke vragen is de betrokken intercommunale of het Team Vlaams Bouwmeester een partner. Rekening houdende met de wet op de overheidsopdrachten reiken we opmeters, ontwerpers, projectregisseurs en specialisten op het vlak van participatie, beheer, financiën aan. We ontzorgen besturen bij de te volgen procedures via modules en vormingen en beschikbare subsidies.

Het Platform opereert in een ecosysteem van partners. Samen met PARCUM behartigen we collecties van roerend erfgoed en overleggen we per provincie en regio. We verwijzen door naar en wisselen uit met erfgoedcellen en intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten (IOED’s), de agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed, de bisdommen, streekintercommunales en provinciale initiatieven.