Ondersteuning

We zijn er om lokale besturen en kerkbesturen zo optimaal mogelijk te ondersteunen.   

  • We zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen. We geven deskundig advies op maat en verwijzen door naar de juiste instanties.  
  • We bevorderen de dialogen met de overheden en bemiddelen tussen diverse partijen.  
  • We bouwen een groot netwerk uit waarin het delen en uitbouwen van kennis en expertise centraal staat.  
  • We stimuleren zinvolle invullingen voor parochiekerken en bouwen een duidelijk ondersteunings- en begeleidingsaanbod uit voor lokale besturen en kerkbesturen. 

De komende maanden bouwen we onze praktische ondersteuning verder uit.  

Loketfunctie

We zijn jouw centraal aanspreekpunt en gesprekpartner voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. We onderzoeken samen de mogelijkheden op het vlak van gesubsidieerde begeleiding, kerkenbeleidsplannen, ruimtelijke haalbaarheid en meer. Elke vraag koppelen we aan de meest actuele stand van zaken van wat er beweegt rond de toekomst van de parochiekerken in jouw regio. 

Contacteer ons via info@toekomstparochiekerken.be en we zetten je kosteloos op weg rond de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van jouw stad of gemeente. Laagdrempelige dienstverlening en het ontzorgen van lokale besturen en kerkbesturen zijn kerntaken van het Platform. 

Module kerkenbeleidsplan plus en haalbaarheid

Het Platform ontwikkelt een raamovereenkomst die (ontwerp)teams zal aansturen om kerkenbeleidsplannen op te maken waar ze nog niet zijn én kerkenbeleidsplannen in te bedden in allerlei dynamieken op het lokale en het regionale niveau. Denk daarbij aan demografische tendensen, ontwikkelingen op het vlak van voorzieningen, streekidentiteit …  Wat ook aan bod komt, is een ruimtelijke toets van de kerkgebouwen. Het doel daarvan is nagaan welke parochiekerk(en) een rol kunnen spelen in relatie tot bovengenoemde dynamieken, en hoe. Met die bijkomende informatie kunnen de lokale actoren gerichter nadenken over een nieuwe invulling die inspeelt op de aanwezige noden en opportuniteiten van de regio. In het verlengde van dat ‘kerkenbeleidsplan plus’, en mogelijk binnen dezelfde overeenkomst, ontwikkelt het Platform een nieuwe blik op haalbaarheidsstudies. De klemtoon zal liggen op energie en economie. Meer nieuws volgt in het voorjaar van 2023. 

Modules in aanbouw

Modules over participatie, financiën en beheer en de bemiddeling met toekomstige gebruikers, beheerders en investeerders worden volop onderzocht. Voor de collecties van roerend goed voorziet PARCUM een module.