Antwerpen_Atlas_Musea_Beeld3_Bijgeknipt.jpg
Provider image

Verschillende steden en gemeenten organiseren rondleidingen in musea, vindplaatsgerichte of laagdrempelige voorstellingen of cursussen. Het in contact brengen met cultuur is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Inclusieve vrije tijd

Doelen

 • De weg naar musea en culturele centra leren kennen.
 • Nederlands oefenen.
 • Talenten ontdekken en ontwikkelen.
 • Een sociaal netwerk creëren.
 • Participatie en integratie van anderstalige nieuwkomers.

Doelgroep

Alle inwoners

Beschrijving

Verschillende steden en gemeenten organiseren rondleidingen in musea, vindplaatsgerichte of laagdrempelige voorstellingen of cursussen.

Het in contact brengen van kwetsbare kinderen en jongeren met cultuur, valt binnen het Plan Samenleven onder actie 24.

Succesfactoren

 • Kunst vormt een goede aanleiding om mensen te laten praten over onderwerpen uit hun leefwereld en zo Nederlands te oefenen.
 • Maak het initiatief breed bekend. Verspreid een folder bij verschillende partners, zoals oefenkansen Nederlands en NT2-scholen. Ga regelmatig langs in de NT2-scholen met vrijwilligers die hun eigen ervaringen delen. 
 • Hou de prijs laag, bijvoorbeeld via een vrijetijdspas.

Uitdagingen

 • Het is moeilijk om goed in beeld te krijgen of ook de individuele nieuwkomer daarna effectief zijn weg vindt naar het cultuuraanbod.

Deze praktijk in

Antwerpen

Bij Atlas Antwerpen kunnen docenten (NT2 en MO) en begeleiders (van oefenkansen) jaarlijks voor hun groepen 400 gratis rondleidingen op maat van nieuwkomers aanvragen in de stedelijke musea.

Initiatiefnemers: Dienst cultuur (Kunstenstad), Atlas Antwerpen

Contact Atlas Antwerpen

Brugge

Koor Amuzi en meertalige theatergroep Mozaïek:

De focus van het koor Amuzi ligt op Nederlandstalige liedjes maar deelnemers worden ook aangemoedigd om liederen uit hun eigen taal mee te brengen. Zo zorgt het koor voor een verhaal van wederkerigheid, inherent aan integratie. Tijdens de wekelijkse repetitie wordt voldoende tijd gemaakt voor onderlinge contacten. Dit is belangrijk naar zowel taalwerving als sociale netwerkopbouw. Het koor wordt geleid door een dirigent en ondersteund door een groepswerker. Zo wordt er ingezet op zowel het muzikale als het sociale luik.

Theatergroep Mozaïek wordt het hele jaar rond georganiseerd en werkt steevast toe naar een optreden. In het najaar worden er workshops toneel gekoppeld aan de Praattafels Nederlands. Op deze manier leren nieuwkomers het toneel kennen en worden drempels overwonnen om deel te nemen. In het voorjaar organiseert de groep een algemeen infomoment voor zowel anderstaligen als Nederlandstaligen Via specifieke methodieken worden deelnemers daarna wekelijks betrokken bij de opbouw van een toneelstuk. Het thema en de inhoud van het stuk wordt steeds (mee) bepaald door de inbreng van de deelnemers. Eén regisseur en 2 groepsondersteuners leiden alles in goede banen. In juni worden een 4-tal voorstellingen gegeven waaronder eentje specifiek voor studenten uit de NT2-scholen. Zo maken we het aanbod oefenkansen nog breder bekend en zetten we in op een bredere diversiteit binnen vrije tijd.

Contact: Expert integratie (diversiteitsdienst)

Eeklo

 • Cultuurcentrum De Herbakker organiseert voorstellingen vindplaatsgericht, bijvoorbeeld in het Opvangcentrum. Of ze gaan een samenwerking aan met NT2 van CVO waarbij ze een voorstelling organiseren die toegankelijk is voor een anderstalig publiek en die voorafgegaan wordt door een bezoek aan het cultuurcentrum, wat drempelverlagend werkt.
 • Stad Eeklo ondersteunt ook leden van de kunstacademie die de inschrijving en het materiaal niet kunnen betalen.
 • Contact diversiteit, gezondheid, integratie en gelijke kansen

Genk

Het Regenboogkoor is ontstaan uit het project Samen Inburgeren (2015). Deelnemers komen elke twee weken samen om een kleurrijk repertoire op te bouwen. Al 140 leden, afkomstig uit 41 verschillende landen namen deel. Ondertussen ligt het aantal deelnemers tijdens de tweewekelijkse repetities tussen 50 en 60 leden. Het Regenboogkoor is 'samen inburgeren' op grote schaal. Naast het bieden van extra oefenkansen Nederlands, zorgt dit koor ervoor dat inburgeraars sneller hun plek in de Genkse samenleving weten in te nemen en een netwerk kunnen uitbouwen. Het koor is vaak present op activiteiten in het publieke domein en laat de koorleden en hun families zo op een laagdrempelige manier kennis maken met activiteiten in de stad. Het koor werkt als een ruim netwerk ter beschikking voor allerlei vragen.

Contact: Diensthoofd Diversiteit en Gelijke Kansen & trekker Regenboogkoor

Partners:

 • Vzw Polyfante
 • De werving en toeleiding gebeurt door Open School, Qrios, VrienDENTaal, Samen Inburgeren, Agentschap Integratie en Inburgering, OCMW, Genks Comité voor Vluchtelingen en via de leden van het koor.

Geraardsbergen

Koyemba (= "Zingen" In Het Lingala), een koor in Geraardsbergen, komt wekelijks samen en zingt op evenementen in de stad.

De kunstacademie voorziet ook extra les muziekatelier voor mensen met een andere thuistaal waarin het theoretische jargon uit de les muziekatelier (notenleer) extra uitgelegd wordt, en een op maat aanbod toneel voor 15+ met een andere thuistaal, als voortraject op het standaardaanbod.

Contact: integratieambtenaar

 

Kortrijk

 • Met het project ‘Roots’ wil de stad Kortrijk segregatie aanpakken via cultuurparticipatie. Jongeren krijgen de kans om op een laagdrempelige en plezierige manier te proeven van verschillende kunstvormen. Vinden ze iets waar ze hun talent en passie in kunnen botvieren, dan kunnen ze zich meteen inschrijven bij één van de organisaties. Op die manier worden ze in contact gebracht met de wereld buiten de school en wordt zo in één klap ook hun netwerk vergroot. Het project Roots bestaat al langer. Maar met het Plan Samenleven heeft de stad het project kunnen uitbreiden en in een nieuw jasje kunnen steken.
   

Wetteren

Het cultuurcentrum gaat actief op zoek naar laagdrempelige voorstellingen waar anderstalige nieuwkomers zonder taalbarrière aan kunnen deelnemen. Voor de organisatie wordt  samengewerkt met de NT2-klassen.

Extra info

Op de handige website diversiteitspraktijk.be vind je drie tips voor een rondleiding op maat van anderstaligen in een museum.

Op de website van Atlas Antwerpen kan je de rondleidingen in musea boeken, en vind je methodieken om in gesprek te gaan over kunst.

Beleidsdomeinen

 • Onderwijs
 • Taal
 • Vrije tijd (cultuur)

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.