Steden en gemeenten hebben hoge ambities uitgesproken in de transitie naar meer energiezuinigheid en uiteindelijk klimaatneutraliteit. Om deze doelstellingen te behalen kunnen besturen eigen financiële middelen vrijmaken, maar deze zullen in de meeste gevallen niet volstaan.

Hieronder bieden we een overzicht van Europese en Vlaamse subsidieprogramma’s en steunmaatregelen waar lokale besturen beroep kunnen op doen. Voor elk programma geven we een korte samenvatting en linken naar websites voor verdere info.

Financiering patrimonium 

Wil je jouw patrimonium klimaatneutraal maken, maar weet je niet op welke financiering je kan rekenen? Raadpleeg dan ons overzicht:

  1. Europese steun voor de finaciering van jouw patrimonium
  2. Vlaamse steun voor de finaciering van jouw patrimonium

Financiering renovatie woningen

We staan voor een grote renovatie-uitdaging. Bekijk ons overzicht met de verschillende financieringsmogelijkheden en premies.

  1. Vlaams steun renovatie

 

 

Subsidiegids voor lokale besturen

Het Europese subsidielandschap is een complex landschap. Als lokaal bestuur loop je snel verloren tussen de verschillende subsidieprogramma's, financieringsmechanismen en het veelvoud aan contactpunten. De subsidiegids, die ontwikkeld werd door VLEVA en VVSG, richt zich specifiek op steden en gemeenten en zet hen op weg naar de juiste programma's en personen.

VVSG is ook zelf betrokken in verschillende Europese subsidieprojecten waarbij aan de klimaatuitdagingen gewerkt wordt. Hieronder vind je een overzicht van deze projecten en verdere info.

LIFE BE FREE

LIFE BE FREE of 'BElgian Financing Roundtables on Energy Efficiency', maakt deel uit van het Europese LIFE Clean Energy Transition programma dat milieubeleid en klimaatactie financiert. LIFE BE FREE loopt tot september 2026 en streeft ernaar permanente rondetafels op te zetten waar alle belanghebbenden samenkomen om innovatieve financieringsoplossingen te bespreken en uit te werken voor een snellere energietransitie in België.

LIFE AT LAST

AT LAST staat voor Accelerating the Transition of Local Authorities through Support and Training en is een door de Europese Unie gefinancierd project dat Europese steden ondersteunt bij het verwezenlijken van hun klimaatambities. Het project heeft als doel om kleinere steden en gemeenten in Europa te helpen bij het uitvoeren van Duurzame Energie- en Klimaatactieplannen (SECAP).

Enkele aandachtspunten

Europese en Vlaamse middelen liggen zeker binnen het bereik. Helaas wordt het instappen in een traject met Europese steun vaak ervaren als een noodzakelijke maar zware administratieve procedure, zeker als de middelen beperkt zijn binnen een gemeentelijke context.

We willen besturen die voor een nieuw project staan dan ook enkele algemene bedenkingen en aandachtspunten meegeven: 

  • Consulteer VVSG Netwerk Klimaat, de provincie, een intergemeentelijke vereniging over lopende of toekomstige projecten waarbinnen het idee of project mogelijk past;
  • Denk na welke partners te betrekken zijn in het project. Wie kan ondersteunen in het delen en verspreiden van informatie, in een begeleidingstraject...
  • Zoek manieren om het draagvlak voor het project te vergroten via een platform om de boodschap uit te dragen, via de organisatie van een klimaattafel bijvoorbeeld;
  • Vind uit hoe de eigen financiële middelen het meest efficiënt inzetbaar zijn.  Check welke financieringsmodellen in aanmerking komen: Esco, ELENA,..  
  • Kom te weten welke projectsubsidies de lokale overheid kan aanvragen en hoe de tijdslijnen van de procedure hiervoor overeenstemmen met de tijdslijnen van het project.