Een Disaster Recovery Plan (DRP) helpt lokale besturen om de schade van een cyberincident zoveel mogelijk te beperken. Het is een draaiboek met verschillende stappen om de impact van het incident te minimaliseren. Dat herstelplan vormt een cruciaal onderdeel van de organisatiebeheersing. Het bevat richtlijnen en procedures om ICT-systemen en infrastructuur zo efficiënt mogelijk te herstellen na een ramp of storing. Een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP)  zorgt ervoor dat de diensten zo goed mogelijk blijven functioneren bij een incident, terwijl een DRP ervoor zorgt dat de systemen zo snel mogelijk weer online zijn. Het DRP maakt dus deel uit van het BCP.

Wil je als lokaal bestuur een DRP opstellen? Houd dan rekening met de volgende elementen:

  • Denk aan diverse incidenten, zoals een hardwarestoring, natuurrampen, cyberaanval, internet- of elektriciteitspanne, of menselijke fout.
  • Stel het DRP op maat van het lokale bestuur op en integreer alle diensten.
  • Betrek zoveel mogelijk medewerkers bij de opstelling van het plan om te voorkomen dat er kwetsbaarheden over het hoofd worden gezien.
  • Gebruik variërende scenario’s om het plan te testen, bijvoorbeeld als een extra opdracht tijdens een crisisoefening cybercrime.
  • Houd het DRP up-to-date.
  • Is je plan heel uitgebreid? Maak dan een eenvoudige versie voor alle medewerkers, zodat zij bij een incident onmiddellijk de essentiële stappen uitvoeren.

Waarom ontwikkelde Stad Vilvoorde een Disaster Recovery Plan?