Blok 2.jpg
Provider image

Bekijk de presentaties van de sessies van het tweede blok van de inspiratiedag digitale inclusie op 27 juni 2023.

2.1 Digitale inclusie over de grenzen heen

In dit panelgesprek gingen Paola Verhaert (imec-SMIT-VUB), Wietske Kamsma (Alliantie Digitaal Samenleven) en Tania Maamary (Paradigm) met elkaar in gesprek over hoe digitale uitsluiting over de grenzen heen wordt aangepakt.

2.2 Digitaal gedrag van personen met een verstandelijke beperking

Soms maak je je zorgen over het online gedrag van cliënten met een ontwikkelingsleeftijd die lager ligt dan hun reële leeftijd. Soms weet je dan niet hoe dit gedrag te interpreteren of ermee om te gaan.

UCLL ontwikkelde in samenwerking met Mediawijs de praktische gids "Mijn cliënt en ik weerbaar online". Deze gids  biedt handvatten en tips over omgaan met online agressie.  Hij helpt je om vanuit de emotionele ontwikkeling van cliënten te kijken naar online risicogedrag en reikt handelingsstrategieën aan om dit te ondersteunen. 

Download hier de praktische gids Mijn cliënt en ik weerbaar online.

Presentatie Digitaal gedrag van personen met een verstandelijke beperking

2.3 Beleidstool digitale inclusie voor lokale besturen

Het uitwerken van een digitale-inclusiebeleid binnen je gemeente of stad klinkt misschien als een moeilijke opdracht. De beleidstool "Digitale inclusie voor lokale besturen" helpt om keuze te maken om te komen tot een gedragen en impactvol digitale-inclusiebeleid op lokaal niveau. De tool heeft aandacht voor werken aan toegang tot internet en toestellen, competenties, ondersteuningsnetwerk, digitale-inclusieve dienstverlening en regie.

 Download of bestel hier de Beleidstool digitale inclusie voor lokale besturen

2.4 Lessen uit digivaardig in de zorg

Medewerkers van zorg- en hulporganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg en hulp van nu. Ze kunnen bijvoorbeeld de werkdruk verlagen, de cliënt meer regie geven of zorg op afstand mogelijk maken. Een knelpunt is echter dat een deel van de professionals niet goed met digitale technologie overweg kan. Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen aandacht voor.  

Het Nederlandse programma Digivaardig in de zorg spant zich in om zorg- en hulporganisaties meer bewust te maken van het knelpunt digitale vaardigheden en zet hiervoor ook specifieke acties op.  

In deze sessie gingen we in op de lessen die ondertussen getrokken kunnen worden uit het programma, en bespraken we de (on)mogelijkheden voor Vlaanderen.

Presentatie Lessen uit digivaardig in de zorg

2.5 Digitale inclusie en ouderen

De onderzoeker van het SBO-project Digital Ageing stelden tijdens deze sessie enkele van hun resultaten voor. Daarnaast werden goede praktijken, tools en onderzoeksresultaten voorgesteld.

Presentatie Digitale inclusie bij ouderen

2.6 Digitale oefenkansen

Hoe kan je tijdens dagelijkse activiteiten en contactmomenten aandacht hebben voor digitale oefenkansen om digitale vaardigheden aan te leren en te onderhouden? Tijdens deze sessie werden goede praktijken en tools voorgesteld.