Vlaanderen telt 300 unieke gemeenten die elke dag garant staan voor dienstverlening dichtbij de burger. Onze gemeenten bieden samen dienstverlening voor 6,6 miljoen Vlamingen. Ze doen dat in uitvoering van bovenlokale kaders, in het kader van medebewind en in het kader van hun eigen lokale autonomie. De digitale golf beïnvloedt deze dienstverlening steeds. Deze evolutie biedt voordelen voor zowel burger als gemeentebestuur. Tegelijk blijven we waakzaam dat de snelle digitalisering van de dienstverlening, voor wie niet mee kan, het risico op uitsluiting en op het mislopen van rechten met zich kan meebrengen. De corona-epidemie dwong lokale besturen tot een versnelling van hun digitale dienstverlening. Maar ook nu de maatregelen grotendeels achter ons liggen, zien we geen terugkeer naar het 'oude' normaal. Er heeft een fundamentele verschuiving plaatsgevonden in ons denken over onze (digitale) dienstverlening.