Auteur:

Gepubliceerd op: 19-09-2022

De lokale besturen treden vaak op als afleverende dienst van een product of dienst van een centrale overheid, zogenaamde bovenlokale producten. Het uitreiken van de identiteitskaart en het rijbewijs zijn hiervan waarschijnlijk de meest bekende voorbeelden. In totaal zijn er meer dan 100 bovenlokale producten waarvan het lokaal bestuur optreedt als afleverende dienst en dus defacto de rol van fysiek loket van een centrale overheid opneemt. De lokale besturen hebben destijds deze rol toegewezen gekregen omdat ze het overheidsniveau zijn dat het dichts bij de bevolking staat.

Veel van deze bovenlokale producten en diensten kunnen in het licht van de huidige digitale mogelijkheden en evoluties grondig herdacht en vereenvoudigd worden. De laatste jaren zijn er heel wat positieve stappen gezet rond het strafregister en de akten van de burgerlijke stand. Er zijn echter nog heel wat winsten te boeken op niveau van andere bovenlokale producten. We creëren hiermee niet alleen eenvoudigere en klantvriendelijke diensten voor de burger en ondernemer, maar we kunnen ook heel wat administratieve ballast bij de lokale besturen vermijden waardoor zij meer tijd hebben voor hun kerntaken en maatwerk.

In het standpunt roept de VVSG daarom de ministers die bevoegd zijn voor administratieve vereenvoudiging en hun administraties op om samen met de lokale besturen werk te maken van een grootschalige vereenvoudigingsoefening van bovenlokale producten en diensten. Zo’n oefening kadert best in een bredere dienstverleningsstrategie.

Heel concreet vraagt de VVSG aan minister Gilkinet en zijn administratie om actief mee te werken aan het vereenvoudigingstraject ‘aanvraag rijbewijs’. Een aantal gemeenten willen namelijk in kader van een ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’-project de procedure voor de aanvraag van een rijbewijs grondig herdenken en vereenvoudigen. In dit voorstel zouden kandidaat-bestuurders hun rijbewijs niet langer bij de gemeente, maar rechtstreeks in het examencentrum of via een digitale toepassing van de FOD Mobiliteit zelf moeten aanvragen. Het examencentrum en de FOD Mobiliteit beschikken namelijk toch over alle nodige gegevens om een aanvraag al dan niet automatisch te initiëren. De gemeenten fungeren in dit voorstel louter als afhaalpunt van het rijbewijs. Op het moment van afhaling vindt ook de identiteitscontrole plaats.

Ward Van Hal