Auteur:

Gepubliceerd op: 31-01-2024

Tijdens een debat in het bureau van het Comité van de Regio's heeft Wim Dries, als voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de belangrijkste beleidsprioriteiten voor lokale besturen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap toegelicht. Hij benadrukte de noodzaak van een herziening van de Europese investeringsprogramma's om beter aan te sluiten bij de behoeften van lokale besturen, de waarde van een EU Blue Deal, het belang van een rechtvaardige groene transitie en een grotere betrokkenheid van lokale besturen bij Europese besluitvorming.

  • Er is een dringende noodzaak voor een herziening van de Europese investeringsprogramma's, met een nadruk op maatwerk voor lokale besturen. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) kan als model dienen. Het toekomstige Cohesiefonds moet vereenvoudigd worden, met minder diverse initiatieven en fondsen, verplichte thematische concentratie en specifieke toewijzingen voor lokale overheden.
  • De integratie van groenblauwe elementen in de bebouwde omgeving staat al op de agenda van lokale besturen. Wat betreft de EU Blue Deal kijken we vooral uit naar onderzoek over op de natuur gebaseerde oplossingen en hun impact op waterbeheer, hitte en levenskwaliteit, evenals ondersteuning bij gestuurde systemen voor waterberging op basis van weersvoorspellingen.
  • De voorzitter schetste ook de uitdagingen voor lokale besturen om de groene transitie op een sociaal rechtvaardige manier te laten verlopen. Hij gebruikte de Energy Performance Building Directive als voorbeeld om de uitdagingen voor zowel lokale besturen als sociale huisvesting te benadrukken.
  • Wim Dries herhaalde de noodzaak van Europese regelgeving voor één glasvezelnetwerk, met een focus op netwerkdelen om kosten te besparen en de druk op openbare ruimtes te verminderen.
  • De Strategische Agenda 2024-2029, die het komende programma van de Europese Commissie zal vormgeven, moet lokale besturen volledig betrekken en hen een rol geven in alle fasen van het Europese wetgevingsproces, met een meer bottom-up benadering voor Europa.

 

Kris Versaen