Auteur:

Gepubliceerd op: 29-01-2024

Het Belgische EU-voorzitterschap heeft een ambitieuze agenda opgesteld met betrekking tot asiel, migratie, integratie en gelijke kansenbeleid binnen de Europese Unie.

Asiel, migratie en integratie

Het Belgische EU-voorzitterschap wil een cruciale rol spelen in het vormgeven van het beleid rond asiel, migratie en integratie binnen de Europese Unie:

  • Met een focus op het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) en het nieuwe Europese migratie- en asielpact, streeft het voorzitterschap naar een effectieve wetgeving en een snelle reactie op migratiecrises. Dit omvat ook het verbeteren van legale migratie naar de EU en het bevorderen van terugkeer en re-integratie.
  • In de context van integratie organiseert Vlaanderen een beleidsforum met een ministeriële conferentie The Integration of newcomers by EU Memberstates op 8 & 9 februari 2024,  waarbij belangrijke stakeholders samenkomen om de koers van inclusieve gemeenschappen te bepalen. De VVSG zal hierbij de belangen van de lokale besturen opnemen.
  •  Op 19 april is er in Mechelen een burgemeesterconferentie gepland over benaderingen van lokale overheden met betrekking tot diversiteit, waarover meer zal worden gecommuniceerd in de volgende nieuwsbrief.

Gelijke kansenbeleid

Wat het gelijke kansenbeleid betreft heeft het Belgische EU-voorzitterschap volgende ambities:

  • Het streeft ernaar discussies te faciliteren over het structurele kader van gendergelijkheidsbeleid,de bestrijding van gendergerelateerd geweld,het bevorderen van economische onafhankelijkheid en emancipatie van vrouwen,  
  • gendermainstreaming.
  • het aanpakken van de pensioenkloof 
  • het implementeren van de Europese strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030.  
  • zich inzetten voor de rechten van lgbtiq+-personen, zoals vastgelegd in de strategie voor gelijkheid van lgbtiq+ 2020-2025.
  • tot slot zal het voorzitterschap ervoor zorgen dat de actieplannen tegen racisme worden uitgevoerd.

 

Sabine Van Cauwenberge