Auteur:

Gepubliceerd op: 13-12-2023

Van 1 januari 2024 tot 30 juni 2024 vervult België het voorzitterschap van de Europese Unie. In de praktijk betekent dit dat ministers van zowel de federale als regionale regeringen de leiding zullen hebben over de Europese ministerraden. Het is hun taak om politieke overeenstemming te bereiken tussen de lidstaten en met de Europese instellingen. Op 8 december presenteerden premier Alexander Decroo en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib het programma van het Belgische voorzitterschap.

Dit voorzitterschap komt op een cruciaal moment, aangezien de Europese verkiezingen op 9 juni 2024 plaatsvinden. Niet alleen is dit de laatste kans om diverse wetgevende voorstellen af te ronden, maar het legt ook de basis voor de volgende legislatuur. Er liggen nog ongeveer 150 dossiers op tafel die dit voorzitterschap moet afronden voor de Europese verkiezingen. Enkele relevante dossiers voor lokale besturen zijn onder andere de bodemmonitoringwet, de richtlijn behandeling stedelijk afvalwater, de gigabit-infrastructuurwet en de Europese gehandicaptenkaart.

België zal ook de basis leggen voor de strategische agenda 2024-2029 en de mogelijke uitbreiding van de Unie. Deze strategische agenda zal dienen als leidraad voor de activiteiten van de EU-instellingen voor de komende vijf jaar en als blauwdruk voor het werkprogramma van de nieuwe Commissie. Acht landen hebben perspectief gekregen op lidmaatschap van de Unie. België zal gesprekken starten over een mogelijke uitbreiding en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Unie.

Gedurende dit voorzitterschap worden verschillende evenementen georganiseerd waar actuele Europese beleidsdossiers aan bod komen. Raadpleeg zeker de websites van de federale en Vlaamse overheid voor meer informatie. Een uitgebreid artikel over het Europees voorzitterschap is te vinden in de januari-editie van ons magazine Lokaal.

Kris Versaen