Auteur:

Gepubliceerd op: 06-04-2022

Voor een deel van de Oekraïners die geen attest kregen bij de registratie ‘light’ in Bordet is er een oplossing.

Een paar honderd Oekraïners heeft naast de aanvraag tijdelijke bescherming ook een verzoek internationale bescherming (IB) ingediend. Dat is perfect mogelijk. De behandeling van het verzoek IB is voorlopig opgeschort. De tijdelijke bescherming wordt toegekend indien de betrokkenen de voorwaarden vervullen. Het indienen van het verzoek IB werd afgehandeld zoals gebruikelijk (inschrijving wachtregister, code 207 AMC (aanmeldcentrum), afgifte bijlage 26).

De mensen die zowel een verzoek IB als een tijdelijke bescherming hebben aangevraagd, werden door Fedasil samen met de andere toegewezen aan de lokale besturen die crisishuisvesting aangeboden hadden. Voor hen kan de door het OCMW toegekende hulpverlening wel als maatschappelijke dienstverlening ten laste worden genomen door de POD MI (tot bedrag equivalent leefloon) voor zover zij geen toewijzing aan een opvangstructuur hebben (dus geen code 207 AMC of een code 207 andere opvangstructuur of een code 207 no show). Indien zijn een code 207 hebben, kan het OCMW aan Fedasil de opheffing van de code 207 vragen en dat met terugwerkende kracht tot de opstart van de hulpverlening. Concreet moet het OCMW een mail sturen naar opheffing@fedasil.be met als onderwerp: “Oekraïne opheffing code 207 [naam familie] & OV-nummer”. In de mail alle betrokken personen vermelden alsook de datum waarop de opheffing moet ingaan.

Lees de meest recente informatie op onze Oekraïne-pagina over OCMW-dienstverlening

Fabienne Crauwels