Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2022

Bij het begin van de vluchtelingestroom uit Oekraïne, tijdens de eerste weken van maart, gebeurde de registratie van de tijdelijk beschermden in registratiecentrum Bordet. Door de grote toestroom kon daar geen attest tijdelijke bescherming worden afgeleverd (in totaal gaat het over 6.050 personen). De registratie ‘light’ van deze mensen wordt nu vervolledigd. Ze krijgen ofwel een uitnodiging van de DVZ ofwel een mail om naar de gemeente te gaan (zie Statuut Tijdelijk Ontheemde).

De mensen met een opvangnood werden door Fedasil toegewezen aan gastgezinnen en aan de collectieve crisishuisvesting die de lokale besturen hadden aangeboden. Voor beide groepen maar vooral voor de mensen in de collectieve huisvesting hebben de OCMW’s al dienstverlening opgestart denkende dat die ten laste genomen zou worden aangezien de mensen door Fedasil werden doorgestuurd. Nu we weten dat het equivalent leefloon pas kan starten vanaf de hulpvraag met een attest tijdelijke bescherming en een bewijs van aanmelding bij de gemeente, stelt zich een probleem voor de gemaakte kosten.

De VVSG vraagt een oplossing voor deze OCMW’s die te goeder trouw hulpverlening hebben toegekend. Bovendien houdt dit een onrechtvaardige ongelijke behandeling in van deze mensen die geen attest konden krijgen in registratiecentrum Bordet. Ook andere sociale rechten starten immers pas vanaf de afgifte van het attest van tijdelijke bescherming. In het registratiecentrum op de Heizel krijgen de mensen meteen hun attest van tijdelijke bescherming en kunnen ze meteen naar de gemeente gaan waardoor dit probleem zich niet meer zou mogen stellen.

Lees meer op onze pagina OCMW-dienstverlening

Fabienne Crauwels