Auteur:

Gepubliceerd op: 16-06-2023

VVSG bracht samen met de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) een SDG-rapport uit. Het rapport geeft weer hoe steden, gemeenten en provincies bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030. Het rapport bespreekt de rol van lokale besturen, strategieën die ze gebruiken, aangevuld met concrete praktijkvoorbeelden en een data-analyse[*] van meer dan 200 indicatoren.

Met het rapport willen we

  • de voortgang van provincies, steden en gemeenten tonen in het behalen van de SDG’s;
  • inspiratie bieden aan lokale actoren om actie te ondernemen rond de SDG’s;
  • zorgen voor een meer coherente SDG-aanpak tussen de verschillende besturen en bestuursniveaus.
     

Algemene trends

Het rapport toont een duidelijke algemene vooruitgang in het bereiken van de SDG's. Op basis van de gegevensanalyse laten SDG's 1 (geen armoede), 8 (eerlijk werk), 9 (industrie & innovatie) en 10 (ongelijkheid verminderen) de sterkste verbetering zien. Eén SDG gaat er sinds 2010 consequent op achteruit: SDG 15 (leven op het land). Dit is voornamelijk te wijten aan een constante afname van open ruimte (verharding) en een afname van groene ruimte in 87% van de gemeenten. Verschillende andere SDG's zijn erop vooruit gegaan sinds 2010, maar kenden de afgelopen jaren een terugval. Zo kwamen openbare diensten (SDG 16) onder druk te staan door COVID-19, wat resulteerde in een daling van de tevredenheid over loketdiensten.

De analyse legt ook aanzienlijke verschillen tussen steden en gemeenten bloot, onder andere door contextfactoren als gemiddeld inkomen, gemiddelde leeftijd, grootte en ligging van de gemeente mee te nemen in de data-analyse.
 

Lokale data inspireren nationale en internationale overheden

Ook België brengt in 2023 een SDG-rapport uit. Net als in 2017 presenteert de federale overheid dit rapport op de jaarlijkse SDG-top van de VN in New York. In de aanloop naar het nieuwe nationale rapport heeft de VVSG sterk gepleit voor de erkenning van de belangrijke rol en inspanningen van steden en gemeenten. Het Belgische SDG-rapport bevat dan ook een apart hoofdstuk over de verwezenlijkingen, uitdagingen en strategieën van lokale besturen wat betreft de SDG’s.

Ook VVSG-voorzitter Wim Dries zal aanwezig zijn op de SDG-top van de VN, om de belangrijkste trends uit het Vlaamse SDG-rapport toe te lichten en om de pioniersrol van Vlaamse lokale besturen in de lokale vertaling van de SDG’s in de verf te zetten.

Raadpleeg het Vlaamse SDG-rapport, of neem eerst de synthese en infografiek door.

 


[*] De data-analyse in het Vlaamse SDG-rapport is gebaseerd op een set van meer dan 200 indicatoren, afkomstig uit centraal beschikbare databronnen. Voor elke gemeente beschikken we ook over detailgrafieken per indicator. Je kan deze opvragen bij internationaal@vvsg.be

 

Heleen Voeten