Auteur:

Gepubliceerd op: 07-10-2022

De SDG-monitor 2022 is uit, met nieuwe data over jouw gemeente. De monitor brengt de positie van alle Vlaamse gemeenten in beeld in relatie tot de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Het gemeentelijk profiel is nu gebaseerd op meer dan 200 indicatoren. Klik door op www.sdgmonitor.be en ontdek de evolutie in jouw gemeente wat betreft de SDG's.

De SDG’s zijn het internationaal gedeelde doelstellingkader richting een duurzame wereld dat vervat zit in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Om deze ambities te realiseren, hebben we steden en gemeenten hard nodig: 65% van het succes van de SDG’s afhangt van de onmiddellijk en actieve betrokkenheid van het lokale niveau.

Om Vlaamse lokale besturen te ondersteunen bij de opvolging van deze doelen, lanceerde IDEA Consult in 2020 de eerste versie van de SDG-monitor. Deze kreeg nu voor de tweede keer een update met nog uitgebreidere data over lokale trends op vlak van armoede, werkgelegenheid, klimaat, etc.

Jules De Winter