Auteur:

Gepubliceerd op: 16-12-2022

Samen met alle andere leden van de Verenigde Naties (VN) ondertekende België in 2015 de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’ met daarin 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s). België presenteerde in 2017 voor het eerst een nationaal rapport over de voortgang op deze SDG’s, en plant dat opnieuw te doen in 2023. Dit rapport – officieel de Voluntary National Review of VNR – wordt door de federale overheid voorgesteld op de jaarlijkse SDG-top van de VN in New York.

In het rapport van 2017 werd de belangrijke rol van lokale besturen in de realisatie van de SDG’s onderbelicht. Verschillende studies tonen nochtans aan dat minstens 65% van de targets in de Agenda 2030 niet gehaald kunnen worden zonder de actieve bijdrage van lokale besturen. Vlaamse steden en gemeenten worden bovendien wereldwijd beschouwd als pioniers in de lokale vertaling van de SDG’s (bijvoorbeeld door lokale projecten structureel te onderwerpen aan een SDG-toets of door SDG-ambassadeurs aan te duiden onder hun mandatarissen, ambtenaren of inwoners). In de aanloop naar het nieuwe nationale rapport pleit de VVSG daarom voor de erkenning van de belangrijke rol en inspanningen van steden en gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat we, in samenwerking met de koepelorganisaties van Waalse en Brusselse gemeenten en Vlaamse en Waalse provincies, een apart hoofdstuk mogen schrijven rond de verwezenlijkingen, uitdagingen en strategieën van lokale besturen wat betreft de SDG’s. Naast innovatieve goede praktijken uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel nemen we in ons hoofdstuk ook enkele aanbevelingen naar de andere overheidsniveaus op zoals o.a. de nood aan betere data-ontsluiting en de nood aan zowel financiële als inhoudelijke ondersteuning van lokale besturen die de SDG’s als strategisch beleidskader willen gebruiken.

Naast de belangrijke deelname aan het nationale rapport besliste de VVSG om ook in te zetten op de ontwikkeling van een eigen Vlaams SDG-rapport. Samen met de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) schetsen we in dit ‘subnationale’ rapport de realisatie van de SDG’s in Vlaamse gemeenten en provincies aan de hand van zowel cijfers als praktijkvoorbeelden, rekening houdend met geografische spreiding en verschillende types gemeenten, en met positieve en negatieve evoluties. Veel meer dan het nationale rapport kan deze publicatie een concrete inspirerende tool zijn voor lokale besturen om (verder) in te zetten op de SDG’s.

Op 24 januari 2023 organiseren we een webinar over de voornaamste inzichten van ons Vlaamse draftrapport. Dit is de uitgelezen kans voor lokale mandatarissen en ambtenaren om feedback te geven op de besproken trends, op de vorderingen en uitdagingen, alsook om de kernboodschappen te voeden die we willen meegeven aan lokale besturen en andere overheidsniveaus.

 

Heleen Voeten