Auteur:

Gepubliceerd op: 28-02-2024

De Vlaamse commissie radicalisering heeft op woensdag 28 fabruari het voorontwerp van decreet over het Vlaamse beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie aangenomen. Het decreet vormt een antwoord op de reeds jarenlange vraag van de VVSG om een structureel beleid op Vlaams niveau uit te werken ter ondersteuning van de lokale besturen. Sinds 2015 voert de Vlaamse overheid, naar aanleiding van vertrekkende Syriëstrijders en jihadisme, een ad-hocbeleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, terrorisme en extremisme. Daar komt nu verandering in. Het decreet bepaalt de doeleinden en de scope van het Vlaamse beleid, de noodzakelijke (rand)voorwaarden voor een effectief beleid, en de organisatiestructuur.

Daarnaast voorziet het decreet in een ondersteuningsstructuur specifiek voor lokale besturen. De Vlaamse overheid stelt dat de lokale besturen een essentiële partners vormen voor de uitbouw en realisatie van het beleid. Daarom zal een structurele basisfinanciering worden uitgewerkt voor de lokale regierol met betrekking tot het beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie.

Het is wel nog even wachten tot de installatie van de nieuwe Vlaamse regering vooraleer het decreet ook effectief in werking zal treden. Zo krijgt de nieuwe regering een jaar de tijd om een nieuw geïntegreerd  actieplan op te stellen. In dat actieplan zullen de doelstellingen en acties vervat zitten voor de komende vijf jaar. Er zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten om optimale afstemming op het beleid en de veranderende context te garanderen.

Heb je zelf nog vragen over het voorontwerp decreet? Stel deze dan via deze weg.

 

 

Maarten De Waele