Auteur:

Gepubliceerd op: 08-11-2023

Deze zomer lanceerde de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur een oproep om gerichte bijkomende ondersteuning te voorzien voor gemeenten en steden in het kader van gewelddadige radicalisering. De minister noemde daarbij de lokale besturen als de eerste partners in deze aanpak omdat ze het dichtst bij de burger staan. Het is de taak van gemeenten om zorgwekkende ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop te reageren. Lokale besturen hebben al heel wat expertise uitgebouwd, maar geven aan toch nood te hebben aan een gespecialiseerd ondersteuningsaanbod, zeker wanneer zij op het terrein geconfronteerd worden met acute en/of escalerende, problematische situaties.

Om in een gratis, bijkomend ondersteuningsaanbod te voorzien voor steden en gemeenten werd een expertenpool gewelddadige radicalisering/extremisme gecreëerd. Deze pool bestaat uit 5 organisaties:

  • Ceapire
  • Textgain
  • Solentra
  • CAW
  • Netwerk islamexperten

Meer informatie vind je op het portaal preventie geweldadige radicalisering en polarisering van de Vlaamse overheid. 

Maarten De Waele