Appartement met blauwe lucht

Auteur:

Gepubliceerd op: 19-10-2023

Vandaag hanteren verschillende studentensteden een eigen stedelijk label om de kwaliteit van studentenkoten weer te geven. Elke stad heeft, naast een aantal gemeenschappelijke aspecten ook zijn eigen accenten.  De Vlaamse regering wil nu een uniform Vlaams kotlabel invoeren. Dit zou moeten zorgen voor meer transparantie over de kwaliteit van studentenhuisvesting, bijdragen aan die kwaliteit en het tegengaan van studentificatie. Ook kan het helpen in het monitoren van het studentenaanbod.

 

Vlaams kotlabel

Om een Vlaams kotlabel te hebben zal het  aantal woongelegenheden in de studentenhuisvesting (hoofdzakelijk) moeten vergund zijn en zal de studentenhuisvesting moeten voldoen aan

  • de woningkwaliteitsnormen (via confomiteitsattest),
  • de eventueel strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers die een gemeente heeft  opgelegd (kamerreglement),
  • de brandveiligheidsnormen (via brandweerattest of attest van brandtoezichter)

De gemeente kan kiezen of ze het kotlabel verplicht en of zo een Vlaams kotlabel toekent. De gemeenten kan wel eigen bijkomende vereisten toevoegen aan het Vlaams kotlabel. De gemeente kan nog andere aspecten controleren die niet in een kamerreglement opgenomen kunnen worden, voorbeeld op vlak van beheer van de studentenhuisvesting. Dit staat wel de uitreiking van het Vlaams kotlabel niet in de weg

 

Voldoende lokale beleidsruimte? 

De invoering van een uniform kotlabel biedt een aantal kansen. Zo kan een Vlaams kotlabel de herkenbaarheid van de studentenhuisvesting verhogen en kan het een transparant instrument zijn voor  verhuurders en studenten om de kwaliteit van het studentenkot in te schatten.

Toch maakt de VVSG zich ook de bedenking dat het mogelijks een inperking is van de lokale beleidsruimte. Sommige steden hebben vandaag een eigen label met eigen doelstellingen. In hoeverre matcht dit Vlaams kotlabel dan met het stedelijk beleid?

Daarnaast moeten we ook aandacht hebben voor de haalbaarheid van een invoering van een Vlaams kotlabel. De controles van de normering en vergunningen moeten immers lokaal gebeuren en lokaal gehandhaafd worden. De Vlaamse overheid moet die steden en gemeenten dan ook voldoende ondersteunen.

De VVSG vraagt dan ook om voldoende garanties dat de lokale beleidsruimte gevrijwaard is en een sterke betrokkenheid van de betreffende steden en gemeenten bij het verdere beleid hierrond. 

 

Meer info

 

Joris Deleenheer