Gepubliceerd op: 26-09-2023

De Septemberverklaring bevat een aantal goede elementen. Er zijn de extra middelen voor de kinderopvang, de extra studentenvoorzieningen,…  We stellen helaas ook vast dat de Vlaamse regering bespaart ten koste van de lokale besturen door de afschaffing van de jaarlijkse Elia-compensatie. De VVSG verzamelt nog meer details over de aangekondigde maatregelen, o.a. ook over de impact op de thuis- en ouderenzorg. Dit is wat we alvast weten: 

 

Kinderopvang krijgt boost

De VVSG is tevreden dat er een aanzienlijk extra budget geïnvesteerd wordt in de kinderopvang van baby's en peuters. Op die manier worden belangrijke stappen gezet naar een meer kwaliteitsvolle, duurzame kinderopvang met aantrekkelijkere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de kinderbegeleiders. Bovendien zijn er ook middelen voor uitbreiding van het aanbod kinderopvang, wat absoluut noodzakelijk is, want in sommige gemeenten is het tekort aan plaatsen en dus de wachtlijsten groot.

De VVSG stelt vast dat er met de investeringen verschillende uitdagingen aangepakt worden:

  1. meer kwaliteit en een haalbare werkdruk, betere verloning voor de kinderbegeleiders, zowel in de gezins- als groepsopvang.
  2. financiële leefbaarheid: organisatoren kinderopvang die het nu nog moeten doen met een basissubsidie (T1) kunnen omschakelen naar de hogere T2-subsidie waar ouders een inkomensgerelateerde ouderbijdrage betalen. Wat ook de toegankelijkheid verhoogt.
  3. uitbreiding van het aanbod en de inkomensgerelateerde kinderopvang

De VVSG is echter ontgoocheld in feit dat er geen middelen zijn voor een financieel groeipad voor de buitenschoolse opvang
 

83 miljoen euro Elia-compensatie op de schop

De VVSG stelt vast dat er ook wordt bespaard op de financiering van de lokale besturen. De Elia-compensatie, een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds, wordt stelselmatig afgebouwd. In 2026 wordt hier 41,5 miljoen op bespaard, vanaf 2027 wordt de Elia-compensatie volledig afgeschaft. Dat is een recurrent verlies van 83 miljoen voor  de Vlaamse lokale besturen. De VVSG beklemtoont dat de financiën van de lokale besturen, mede door de hoge inflatie, crisissen en gestegen pensioenlasten, sterk onder druk staan. De lokale besturen verwachten van de Vlaamse overheid een voorspelbare en betrouwbare (langetermijn-) basisfinanciering.

 

Studentenkoten en woonmaatschappijen

Zeer goed dat de Vlaamse regering geld uittrekt voor de bouw van studentenkoten, zeker voor zij die koten op de gewone markt niet kunnen betalen. De universiteitssteden schreeuwden om deze investering omwille van de weinig betaalbare studentenhuisvesting nu. Dat de taak bij de woonmaatschappijen komt, op een moment dat ze nog maar net gevormd zijn en al voor de uitdaging staan om te zorgen voor meer sociale woningen, maakt de VVSG waakzaam. Het lijkt voor ons ook een vereiste dat deze studentenhuisvesting dan koten zijn die gaan naar studenten die het elders zeker niet kunnen betalen.

 

Verlenging renovatiepremies

Dat de renovatiepremie verlengd wordt, is een goede zaak. Die stagneerde immers door de energieprijzen. Ook hier blijft het wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat deze premies bij meer kwetsbare eigenaars terecht komt.

 

Subsidie elektrische wagens ook voor deelwagens

Dat de subsidie ook voor deelwagens zou gelden, is een goede zaak. Een lokaal bestuur dat een E-dienstwagen aankoopt én deze deelt met burgers, zou volgens onze informatie ook in aanmerking komen voor de premie.  

 

Nathalie Debast - persverantwoordelijke VVSG