Auteur:

Gepubliceerd op: 05-04-2023

De opvang van tijdelijk ontheemden is nog niet afgelopen. Het statuut van de Oekraïners op de vlucht als tijdelijk ontheemden is verlengd tot maart 2024. Nog steeds is er vraag naar opvangplekken: er is een quasi stabiele instroom en er is een grote nood aan herhuisvesting. Ondanks een gewijzigde context, een dalende sense of urgency en de grote werkdruk op medewerkers slagen de lokale besturen er tot nog toe in de opvang van tijdelijk ontheemden waar te maken en beheersbaar te houden. Om de aanpak van de opvang van tijdelijk ontheemden verder te kunnen zetten en vorm te geven in een veranderende context naar een bredere en algemene ondersteuning en dienstverlening door de lange duurtijd van de crisis heeft de Vlaamse regering een aantal beslissingen genomen:

  • De Vlaamse regering voorziet in een verlenging van de begeleidingssubsidie voor lokale besturen. Die subsidie wordt verlengd met vier bijkomende schijven. Ze wordt net als voordien berekend op basis van het aantal ingeschreven tijdelijk ontheemden in de gemeente in het rijksregister op respectievelijk 30 juni 2023, 30 september 2023, 31 december 2023 en 31 maart 2024.
  • Slaapplekken in categorie 2 moeten vanaf 1 juni bevestigd worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur. De drempel van 10.000 slaapplekken wordt vervangen door deze bevestiging. Op die manier hoopt de Vlaamse overheid meer greep op het aanbod van specifieke slaapplekken in categorie 2 te krijgen.
  • De Vlaamse regering voegt aan het Besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 2022 die de huurprijs voor de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne regelt een indexeringsclausule toe. Dit betekent dat jaarlijks op 1 mei de huurprijzen aangepast worden aan de levensduurte, op basis van de gezondheidsindex.
  • De Vlaamse overheid beslist om de personeelscapaciteit op peil te houden om de aanpak van de opvang van de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne te kunnen verderzetten. Zo kunnen dus ook de lokale besturen verder ondersteund worden.

Lees meer over de financiering op de website van Vlaanderen helpt Oekraïne.

De wijzigingen in de regelgeving lees je in: 

Joris Deleenheer