Auteur:

Gepubliceerd op: 28-04-2022

De lokale besturen in het werkingsgebied van de woonmaatschappij hebben minstens 50% +1 van de stemrechten in de algemene vergadering van de woonmaatschappij. De Vlaamse regering zal de onderlinge verhouding van de stemrechten van de lokale besturen uit het werkingsgebied vastleggen, op basis van een advies van die lokale besturen. Dit advies moeten ze tegen uiterlijk 13 mei 2022 bezorgen aan de Vlaamse Regering via woonmaatschappij@vmsw.be. Agentschap Wonen Vlaanderen heeft daartoe een model van gemeenteraadsbeslissing opgemaakt waarin het advies kan opgenomen worden.  

De beslissing en dus ook het advies over de verdeling van de stemrechten is minstens gebaseerd op twee verplichte objectieve criteria: het aantal sociale huurwoningen per gemeente en het aantal huishoudens per gemeente. Daarnaast kunnen lokale besturen gemotiveerd nog andere criteria voorstellen of voorstellen om een bepaald gewicht toe te kennen aan de verschillende criteria.

Indien in oktober 2021 de verdeling van de stemrechten reeds werden doorgegeven samen met de keuze van het werkingsgebied (en dit werkingsgebied is hetzelfde gebleven) en dat advies was eenduidig en houdt ook rekening met de twee verplichte criteria, is het niet nodig een nieuw advies te geven over de verdeling van de stemrechten.  

Meer gedetailleerde informatie over de stemrechtenverdeling vind je op de website voor lokale besturen van Agentschap Wonen Vlaanderen. Lees er ook meer over in de  antwoorden op veelgestelde vragen naar aanleiding van vragenrondes voor lokale besturen, georganiseerd door de Vlaamse overheid.

Oprichten nieuwe woonmaatschappij?

De VMSW heeft een nota opgemaakt over wat de voor- en de nadelen van het oprichten van een totaal nieuwe woonmaatschappij zijn. De centrale these is dat als er gekozen wordt voor een nieuwe maatschappij, dit een sterker financieel engagement van de oprichters vraagt omdat de financiële risico’s groter zijn en er daarom een groter eigen aandeel nodig is voor de opstart. Lees deze nota op de de VVSG webpagina over de woonmaatschappijen. 

Meer informatie over het traject tot vorming van woonmaatschappijen kun je lezen op op de website van VMSW en op de webpagina over de woonmaatschappijen van VVSG

Joris Deleenheer