Auteur:

Gepubliceerd op: 16-03-2022

De VVSG zet zich samen met de Vlaamse overheid in voor de ontwikkeling van het Vastgoedinformatieplatform. Dat grootschalig automatiserings- en digitaliseringsproject moet in oktober 2022 zo ver gevorderd zijn dat een 30-tal pilootgemeenten het platform kunnen beginnen gebruiken voor de professionele aanvragen binnen het grondgebied. Samen met Digitaal Vlaanderen gingen we eens luisteren bij Wetteren, 1 van de pilootgebruikers.

Wetteren is voorstander

Vanaf oktober zal Wetteren de huidige manier van werken loslaten en als pilootgebruiker aan de slag gaan met het Vastgoedinformatieplatform. Filip Arents, GIS en ICT-coördinator bij Wetteren legde uit hoe de aanvragen tot nu toe verwerkt werden: “We ontvangen zo’n 650 aanvragen per jaar. Dat komt neer op ongeveer 3 aanvragen per werkdag. Vroeger ging het fysieke vastgoeddossier letterlijk van bureau tot bureau, de aanvragen gebeurden via fax en een dik pak papier werd afgeleverd per post. Omdat dit niet houdbaar was, bouwden we in 2003 een eigen “informatieplatform-avant-la-lettre”. Het was een zelfgecreëerd systeem waarmee we de dossiers eenvoudig konden opvolgen. Er kwam ook een geo-loket om de informatieverzameling uit het systeem zoveel mogelijk te automatiseren. Maar vandaag zijn de noden alweer geëvolueerd. We kijken dan ook uit naar het Vastgoedinformatieplatform, dat we ook mee gaan voeden vanuit ons eigen gemeentelijk systeem. Het is voor ons de volgende stap naar een efficiënt digitaal proces.”
 

Filip Arents zelf is voorstander van de verplichte uitrol van het Vastgoedinformatieplatform, omdat het zal zorgen voor uniformisering over alle gemeenten en werkwijzen heen. Hij ziet ook meteen een pluspunt voor de eigen werking: “Een ander heikel punt in onze huidige werking is dat er binnen de gemeente slecht één persoon tegelijk kan werken. In oktober, als we overschakelen op het Vastgoedinformatieplatform, is dat eindelijk voorbij. We zullen parallel kunnen werken om dossiers te verrijken met data van onder meer de dienst milieu, financiën, ruimtelijke ordening enz.”

Meer informatie

Op de confluence-pagina van het Vastgoedinformatieplatform vind je al heel wat informatie terug. 

Neem gerust contact op met Kathleen Declercq. Vanuit de VVSG is zij aangesteld om het Vastgoedinformatieplatform op te volgen, om de lokale besturen te betrekken en te ondersteunen en om hun belangen te behartigen.

Kathleen Declercq