Auteur:

Gepubliceerd op: 28-10-2020

Aangezien er vanaf 30 september 2020 geen corona-ouderschapsverlof meer mogelijk is, kunnen ouders aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wanneer de school of (kinder)opvang vanaf 1 oktober 2020 moet sluiten wegens de coronamaatregelen.

Update van deze pagina (11.02.2022): nieuwe juridische basis (inhoudelijk zijn er geen wijzigingen).

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid staat ook open voor het contractueel personeelslid dat zijn kind opvang omdat wanneer hij moet instaan voor de opvang van:

  • een minderjarig kind met wie hij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan;
  • een minderjarig kind met wie hij samenwoont en dat afstandsonderwijs moet volgen;
  • een kind met een handicap dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan;
  • een kind met een handicap dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet kan volgen.

Het feit dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan:

  • ofwel de sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het kan daarbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum (bijvoorbeeld enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten), of een gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor gehandicapten of een verminderde dienstverlening van een kinderdagverblijf;
  • ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Dit stelsel van tijdelijke werkloosheid geldt tot 31 maart 2022. Zie nieuwsbericht van de RVA.

Aangezien het hier gaat over het recht van een personeelslid om van het werk afwezig te blijven, kan de werkgever kan niet weigeren indien het personeelslid aan de werkgever een attest van sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapte personen overhandigt. Dit attest vermeldt de duurtijd van de sluiting en is beschikbaar op de website van de RVA. De betrokken arbeider of bediende ontvangt 70% van zijn begrensd loon en een toeslag van 5,63 euro per dag.

Juridische basis:

De wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap voor hun kind, BS 30 oktober 2020, is ondertussen afgelopen op 30.09.2021. Er is een nieuwe wet gekomen: wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 12 januari 2022, hoofdstuk V. Deze nieuwe wetgeving is geldig van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 (verlengbaar bij koninklijk besluit).

Lees hier de nieuwe regels voor lokale besturen als werkgever vanaf 19 oktober 2020. Je vindt er ook een overzicht van de verschillende soorten tijdelijke werkloosheid en hoe je als werkgever kan of moet omgaan met de tijdelijke afwezigheid van je personeelslid door de corona-epidemie. 

Marijke De Lange