Auteur:

Gepubliceerd op: 28-10-2020

Aangezien er vanaf 30 september 2020 geen corona-ouderschapsverlof meer mogelijk is, kunnen ouders aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wanneer de school of (kinder)opvang vanaf 1 oktober 2020 moet sluiten wegens de coronamaatregelen.

NIEUW 29.3.2021: Deze vorm van tijdelijke werkloosheid staat ook open voor het contractueel aangesteld personeelslid dat zijn kind opvangt omdat een paaskamp (2021) geannuleerd wordt of omdat hij zijn kind tijdens de week van 29.3.2021 tot en met 2.4.2021 een of meerdere dagen niet naar het kinderdagverblijf of naar de kleuterschool brengt, ook al blijft het kinderdagverblijf of de kleuterschool open.  Zie de soepele interpretatie van de minister van Werk en van de RVA.

 

Dit stelsel van tijdelijke werkloosheid geldt tot 31 december dit jaar, maar is verlengbaar.

Aangezien het hier gaat over het recht van een personeelslid om van het werk afwezig te blijven, kan de werkgever kan niet weigeren indien het personeelslid aan de werkgever een attest van sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapte personen overhandigt. Dit attest vermeldt de duurtijd van de sluiting en is beschikbaar op de website van de RVA. De betrokken arbeider of bediende ontvangt 70% van zijn begrensd loon en een toeslag van 5,63 euro per dag.

Juridische basis:

De wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap voor hun kind, BS 30 oktober 2020.

Lees hier de nieuwe regels voor lokale besturen als werkgever vanaf 19 oktober 2020. Je vindt er ook een overzicht van de verschillende soorten tijdelijke werkloosheid en hoe je als werkgever kan of moet omgaan met de tijdelijke afwezigheid van je personeelslid door de corona-epidemie. 

Marijke De Lange