Auteur:

Gepubliceerd op: 15-07-2020

Sinds 13 juli 2020 heeft een werkgever - en dus ook de lokale overheidswerkgever - de plicht om het personeelslid te melden wanneer er sprake is van een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht omwille van de COVID-19-epidemie.

Individuele kennisgevingsplicht ten laatste op de dag voorafgaand aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst of de invoering van de deeltijdse arbeid

Naar aanleiding van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht omwille van corona kan de werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel schorsen of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren. De werkgever die gebruik maakt van deze mogelijkheden moet dit individueel met de werknemer delen. Dit moet ten laatste op de dag voor de ingangsdatum van de schorsing wegens tijdelijke overmacht of van de invoering van de regeling van gedeeltelijke arbeid gebeuren, en in ieder geval voordat de werknemer zich naar het werk begeeft.

Indien de schorsing wegens tijdelijke overmacht of de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk, kan de kennisgeving ook collectief gebeuren, op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen. Telkens als de werkgever het oorspronkelijk voorziene aantal werkloosheidsdagen verhoogt of van een regeling van gedeeltelijke arbeid overgaat naar een volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst, is hij verplicht de hierboven beschreven kennisgeving te doen.

Sanctie

Volgt de werkgever deze meldingsverplichting niet, dan moet hij zijn personeelslid zijn normaal loon te betalen voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van deze formaliteiten.

Inhoud van de kennisgeving

In de kennisgeving aan het personeelslid staat:

  •  de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft.
  •  de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren.

Indien de werkgever na het verrichten van de kennisgeving toch een beroep wenst te doen op de werknemer voor het leveren van arbeidsprestaties, kan de tijdelijke werkloosheid worden ingetrokken of geschorst.

Juridische basis

Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, BS 3 juli 2020, artikel 11.

Bekijk voor meer info de...

Marijke De Lange