Auteur:

Gepubliceerd op: 19-12-2020

Er is eindelijk hoop: binnenkort zijn er vaccins tegen het coronavirus. Eerder kondigde de overheid al aan in welke opeenvolgende fases het vaccinatieproces zal verlopen, gaande van bewoners en personeel van woonzorgcentra tot de rest van de volwassen bevolking. De hoofddoelstelling is alleszins om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich te laten vaccineren. Naast tal van andere partners, zullen ook lokale besturen in dit vaccinatieproces een rol spelen. Hoe die rol er precies uit zal zien, is vandaag nog niet duidelijk. Lokale besturen wachten dus best nog even op concrete informatie vooraleer ze initiatieven nemen.

Woonzorgcentra eerst aan de beurt

Terecht start de vaccinatie in de woonzorgcentra. De coronacrisis heeft overvloedig aangetoond dat de bewoners extra kwetsbaar zijn. Volgens de nieuwsberichten zouden de eerste vaccins nog voor nieuwjaar kunnen worden gegeven. Toch is het nog afwachten op de verdere uitrol. Er zijn minder vaccins dan aanvankelijk verwacht - 300.000 in plaats van 600.000 - waardoor niet meteen iedereen aan de beurt komt. Er moet bijgevolg uitgeklaard worden wie eerst aan de beurt komt. Volgens onze laatste informatie zou de focus in eerste instantie bij de bewoners liggen. Voor de VVSG is dit alleszins een keuze die het centrale beleid moet maken, passend in de globale vaccinatiestrategie.

Rol van de steden en gemeenten

Dat steden en gemeenten in 2021 een rol willen en zullen spelen in de vaccinatieaanpak, staat vast. Ze nemen al gedurende deze hele crisis hun verantwoordelijkheid op en dat zal ook bij dit sluitstuk van de pandemie het geval zijn. Hoe die rol er zal uitzien, is vandaag nog niet helder. Er zijn immers nog heel wat vragen: wanneer komen de vaccins, onder welke voorwaarden kunnen ze worden bewaard, vervoerd en toegediend, hoeveel vaccinatiecentra komen er, … Wat vaststaat, is dat vaccinatie impact zal hebben op het lokale gebeuren. Zo zijn nabijheid en het bereiken en overtuigen van kwetsbare doelgroepen alvast een bezorgdheid. Ook de logistieke invulling heeft mogelijk impact op de dienstverlening: een locatie die maandenlang  gebruikt wordt als vaccinatiecentrum, kan niet ingezet worden voor andere zaken. Een aantal personeelsleden zal zijn vaste taken mogelijk anders invullen in die periode. Mogelijk is ook bewaking en dus inzet van de lokale politie vereist.

Lokale initiatieven best even on hold

Lokale besturen zijn sterke organisatoren, ze slagen er ook in lokale krachten aan te spreken en nemen de koe graag bij de horens: her en der nemen ze nu al initiatieven om zich voor te bereiden op de vaccinatieperiode. Toch is dat in dit stadium nog te vroeg. Er zijn nog te veel onbekende parameters, zoals de kenmerken van de vaccins,  het aantal vaccinatiecentra en de concrete rol van individuele steden en gemeenten, zeker wanneer de vaccinatiecentra op niveau van de zorgraden worden opgezet. De vaccinatiestrategie wordt ook niet op het lokale niveau bepaald, het is de Vlaamse overheid die beslist, al is ze hier afhankelijk van de federale overheid die instaat voor de aankoop van de vaccins.  

Duidelijke informatie cruciaal: webinars op komst

De VVSG is over het vaccinatietraject frequent in overleg met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. We dringen ook aan op afstemming met het federale niveau.  Voor de VVSG is het alleszins erg belangrijk dat de lokale besturen tijdig over de juiste informatie beschikken. Daarom organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met de VVSG volgende week drie webinars: twee over de woonzorgcentra en een over de verdere vaccinatie. Alle informatie inclusief de links naar de webinars vind je op laatjevaccineren.be.

Nathalie Debast