Auteur:

Gepubliceerd op: 11-12-2020

De federale overheid wil in zijn vaccinatiestrategie inzetten op de meest kwetsbaren, om zo sterfte, zware ziekte en de overbelasting van het zorgsysteem proberen te vermijden. Bewoners en personeel van woonzorgcentra (WZC’s) krijgen bijgevolg als eerste een vaccinatie. Nadien volgt het personeel van de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg.

Op 9 december organiseerde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) een eerste overleg met de woonzorgvoorzieningen. 5 januari voor de eerste vaccinaties blijft hieropvolgend het streefdoel. Ondertussen bereidt het VAZG de hele vaccinatiestroom voor. De WZC’s geven vóór 13 december aan hoeveel vaccins er nodig zijn om alle medewerkers te laten vaccineren. Zo krijgt de Vlaamse overheid een zicht op het aantal vaccins dat ter beschikking moet gesteld worden. De vaccinatie van bewoners en personeel zal een sterke samenwerking vragen tussen de WZC’s, ziekenhuizen, artsen en bedrijfsgeneeskundige diensten. Het VAZG licht de WZC’s verder in via een webinar dat in de week van 14 december verwacht wordt.

Ondertussen start eveneens de voorbereiding van fase 1b waar een ruimere doelgroep in het vizier komt (65-plussers, risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar en de essentiële maatschappelijke en/of economische functies). Deze vaccinaties zullen gebeuren in vaccinatiecentra. Lokale besturen krijgen hierin een belangrijke rol. De volgende weken is er constant overleg om de rollen van huisartsen, lokale besturen, apothekers, verpleegkundigen en zorgraden verder uit te klaren.

Vanuit de VVSG dringen we aan om deze oefening goed uit te werken maar ook om snel duidelijkheid te krijgen. Net als in het voorjaar schieten de lokale besturen nu al in actie maar blijft het wachten op meer informatie.

Elke Verlinden