Auteur:

Gepubliceerd op: 04-12-2020

Op 3 december maakte de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de vaccinatiestrategie bekend. Die vaccinatie zal in verschillende fases gebeuren. Waarschijnlijk zullen ook de lokale besturen een rol gaan spelen, maar die is vandaag nog niet duidelijk. Dat steden en gemeenten hun verantwoordelijkheid zullen nemen, staat vast. De VVSG vraagt de betrokken overheden wel snel klaarheid te scheppen in wat van hen verwacht wordt.

Vaccinatie in fases:

Op basis van het advies van de Taskforce vaccineert men in verschillende fases. De uitrol hangt af van de goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenagentschap, van de bedrijven die de vaccins moeten produceren en de manier waarop het vaccin moet bewaard en getransporteerd worden.

Fase 1a:

  • Bewoners en personeel in woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door collectieve zorginstellingen, met inbegrip van de vrijwilligers.
  • Zorgprofessionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals die in de eerste lijn werken. Het gaat hierbij om personen die binnen hun beroep een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact met Covid-19 patiënten.
  • Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten.

Fase 1b:

  • Personen van 65 jaar en ouder.
  • Risicopatiënten tussen 45-65 jaar.
  • Personen die een essentiële, maatschappelijke en/of economische functie uitoefenen. Men denkt hierbij onder andere aan politie en brandweer. Minister Beke wil binnen deze groep eveneens de mensen van het onderwijs.

Fase 2 die zich richt naar andere risicopatiënten en de volwassenpopulatie wordt nog later uitgerold.

Fase 1a zal gebeuren vanuit de bedrijfsgeneeskundige diensten. Pas vanaf 1b komen de lokale besturen in het vizier. Hoe de vaccinaties vanaf fase 1 b concreet gaan verlopen is helemaal nog niet duidelijk.

Rol van de steden en gemeenten:

Sinds dinsdag 4 december zetelt de VVSG in de werkgroep strategie Covid-19 vaccinatie burger van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze werkgroep bereidt de vaccinaties voor vanaf fase 1b. VVSG zal er pleiten voor een ruime invulling van de essentiële functies tot mensen die hulp- en dienstverlening blijven aanbieden aan de bevolking. Voor de concrete organisatie kijkt men onder andere naar de lokale besturen voor ondersteuning bij de oprichting van de vaccinatiecentra. Dat is nu nog niet concreet. We dringen er alleszins op aan dat steden en gemeenten tijdige en duidelijke informatie krijgen over wat van hen verwacht wordt. Steden en gemeenten kunnen snel schakelen maar de concrete implementatie op het terrein vraagt toch enig denkwerk en voorbereiding. Personeelsinzet zal immers verschuivingen van taken betekenen. Het voorbehouden van gemeentelijke infrastructuur heeft dan weer impact op andere lokale activiteiten. De VVSG wijst er ook op het belang van nabijheid: een algemene en niet-verplichte vaccinatiecampagne kan pas slagen als mensen zich (ook) dicht bij huis kunnen laten vaccineren.  

 

Overleg met steden en gemeenten

Om kort op de bal te kunnen spelen toetst de VVSG informatie af in een ad hoc werkgroep met een aantal steden en gemeenten. Wil je hier graag bij aansluiten, geef dan een seintje aan elke.verlinden@vvsg.be.   

Van zodra er meer duidelijkheid is, houden we jullie ook hier op de hoogte. 

 

Elke Verlinden