Auteur:

Gepubliceerd op: 14-07-2021

Lokale besturen hebben vanaf nu de mogelijkheid om fiscale gegevens te bekijken. De wet die dat mogelijk maakt, werd op 7 juni 2021 goedgekeurd (Inforumnummer 347359). De VVSG heeft deze aanpassing begin dit jaar bepleit bij minister van Financiën en Vice-premier Vincent Van Peteghem. We zijn tevreden dat de aanpassing snel kon worden doorgevoerd, en bekijken nu verder hoe de gegevensuitwisseling concreet kan worden uitgevoerd.
 

Wat werd goedgekeurd?

Met het oog op administratieve vereenvoudiging en proactieve rechtentoekenning is toegang tot overheidsinformatie cruciaal. Lokale besturen willen aan burgers en ondernemingen tegemoetkomingen, subsidies of andere voordelen automatisch toekennen, al dan niet proactief, en dit op basis van de gegevens die de overheid al heeft, zoals het only-once principe het ook beoogt.

Proactieve rechtentoekenning moet voornamelijk de kwetsbare personen helpen die nog te weinig gebruik maken van hun rechten. Het belastbare inkomen is vaak een belangrijke factor bij proactieve rechtentoekenning. De nieuwe wet laat ook lokale besturen toe in deze een verzoek om informatie aan de fiscale administratie te richten. De administratie zal elke aanvraag om zulke informatie geval per geval onderzoeken, met respect voor de regels van gegevensbescherming.
 

Wat zijn de volgende stappen?

De VVSG bekijkt momenteel samen met de Fod Financiën, het Informatieveiligheidscomité en de Vlaamse dienstenintegrator (MAGDA) hoe we de gegevensuitwisseling op een efficiënte en veilige manier kunnen opzetten. De Stad Gent zal met haar korting op de naschoolse kinderopvang, gebaseerd op gezamenlijk belastbaar inkomen, optreden als piloot.

Ward Van Hal