Auteur:

Gepubliceerd op: 06-07-2021

Uit een bevraging die wij deden bij onze leden over innovatieve overheidsopdrachten bleek dat er nood is aan kennisopbouw en kennisdeling rond dit thema. Daarom namen we op 1 juli het initiatief voor een eerste verkennende webinar. De opname van het webinar is nu terug te vinden op onze website.
 

Wat stond er op het programma?
 

 • Verwelkoming en inleiding: Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie, verwelkomt de deelnemers en schetst de aanleiding voor dit webinar
   
 • Innovatieve overheidsopdrachten in vogelvlucht: Toelichting door professor Steven Van Garsse, expert overheidsopdrachten verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en Hasselt en het advocatenkantoor Equator. Hij geeft een bondige inleiding over innovatieve overheidsopdrachten. Wat is er juridisch gezien mogelijk? Voor welke opdrachten kan je welke procedures toepassen? Je hoort het tijdens deze toelichting.
   
 • Het Vlaamse Programma Innovatieve overheidsopdrachten (PIO): mogelijkheden voor de lokale besturen: Toelichting door Veerle Lories, projectleider Programma Innovatieve overheidsopdrachten bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
   
 • Innovatieve overheidsopdrachten in de praktijk: mededingingsprocedure met onderhandeling

  Ervaringen uit Leuven

  Voor het project ‘Smart sporting cities’ kon de stad Leuven rekenen op ondersteuning van het Vlaams Programma Innovatieve overheidsopdrachten. Samen met de projectpartners werd een mededingsprocedure met onderhandeling gevoerd met een uitgebreide martkconsultatie. Met deze consultatie wilden ze nagaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften en noden en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject,..) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

  Helena Schulpé, projectoördinator smart city van de stad Leuven vertelt uitgebreid over de beweegredenen om voor een innovatieve overheidsopdracht te kiezen, welke stappen ze hebben gezet in dit project en hoe ze dit heeft ervaren. Tot slot geeft ze ook een aantal tips voor lokale besturen die zelf met een innovatieve overheidsopdracht aan de slag willen gaan.

  Ervaringen uit Halle

  Voor het transformeren, ontwerpen en installeren van de openbare verlichtingsinstallatie in stad Halle, voerde de stad, samen met de projectpartner Fluvius een mededingsprocedure met onderhandeling in de vorm van een best value procurement.  De bedrijven die interesse toonden in de opdracht werden uitgedaagd voor het creëren van innovatiekansen met de verlichting.  

  Kasper Vanbeginne, beleidsmedewerker innovatie bij stad Halle neemt je mee doorheen dit proces en deelt ervaringen, aandachtspunten en tips m.b.t. de gevoerde procedure. 

   
 • Resultaten bevraging en toelichting standpunt: Vinden de procedures innovatieve overheidsopdrachten hun ingang bij de Vlaamse lokale besturen? Welke noden hebben de lokale besturen en welke belemmeringen stellen ze vast? Nathalie Dumarey zet de resultaten uiteen van de bevraging en bespreekt het standpunt innovatieve overheidsopdrachten, dat samen met de bestuursorganen van de VVSG tot stand kwam.
Nathalie Dumarey