Iemand zit aan een PC en krijgt daar uitleg bij

Auteur:

Gepubliceerd op: 09-11-2023

In maart 2023 lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie de tweede projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW”. OCMW’s en hun partnerschappen hadden de mogelijkheid om een project in te dienen.

Uit de vele kandidaturen voor deze projectoproep, werden 27 veelbelovende projecten geselecteerd. Maar liefst 62 OCMW's (en hun gemeente) zullen in deze projecten inspanningen leveren om mee te werken aan digitale inclusie van kwetsbare groepen.

Deze projecten zullen de komende twee jaar werken aan:

  • uitbouwen van een ondersteuningsnetwerk voor kwetsbare groepen;
  • verbeteren van de vaardigheden van kwetsbare groepen;
  • verbeteren van vaardigheden van hulpverleners en/of
  • verbeteren van toegankelijke digitale dienstverlening door onder andere het toepassen van e-inclusion by design principes

Het budget werd gelijkwaardig verdeeld over de verschillende gewesten. In Vlaanderen gaat het om 10 projecten, in Wallonië 15 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 projecten.

Een korte samenvatting van de Vlaamse projecten vind je op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

Gefeliciteerd aan alle Vlaamse geselecteerden!

Joke Van Dyck