Gepubliceerd op: 13-07-2022

Taalstimulering en taalverwerving Nederlands zijn cruciaal voor de leerloopbaan van kinderen. Belangrijk is om het harde werk dat geleverd wordt tijdens het schooljaar, niet verloren te laten gaan in de schoolvakanties. Taalinitiatieven in de vakantie bieden hiertoe een krachtige taalleeromgeving.  Meestal wordt de brug geslaan naar het ruimere vrije tijdsaanbod. Dit betekent een meerwaarde voor zowel leerlingen, ouders, als leerkrachten. Daarnaast komen mensen met elkaar in contact en leren ze de initiatieven van de stad of gemeente kennen.

Ruimte laten om de deelnemers zelf mee de inhoud van de activiteiten vorm te laten geven (in de mate van het mogelijke) blijkt een succesfactor uit vorige zomerscholen. Op die manier sluit je initiatief zeker aan bij hun interesses. Het werken in groepen per leeftijd, kan dan weer zorgen voor een uitdaging. Hierdoor kan het zijn dat er veel verschillende taalniveaus in één groep aanwezig zijn.

Meer weten? Neem zeker eens een kijkje hier of in onze praktijkenbank Samenleven in Diversiteit.

De gemeente Meise deelde haar meest recente initiatief met ons:

De gemeente organiseert een zomerschool met een combinatie van leren en spelen.  In de voormiddag krijgen de kinderen op een speelse en educatieve manier les in een tent op het domein van de Spin. In de namiddag sluiten zij aan bij de activiteiten van speelpleinwerking de Spin.

De praktijk van jouw lokaal bestuur volgende keer in de kijker? Organiseer je een gelijkaardige activiteit? Vul dan deze fiche in. Neem zeker een foto van je activiteit en mail je beelden naar samenleven@vvsg.be.