zomerscholen.jpg
Provider image

Taalstimulering en taalverwerving Nederlands zijn cruciaal voor de leerloopbaan van kinderen. Belangrijk is om deze inspanningen ook vol te houden tijdens de schoolvakanties. Zomerscholen bieden hiertoe een krachtige taalleeromgeving Zomerscholen aanbieden is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Taalbeleid

Doelen

 • De kennis van het Nederlands uitbreiden.
 • Oefenkansen aanbieden tijdens een periode waarin het reguliere aanbod grotendeels stil valt.
 • Het netwerk en de sociale contacten van anderstaligen uitbreiden.
 • Door de kennis van het Nederlands bij te schaven,  bijgedragen aan de zelfredzaamheid.
 • Kennismaken met het vrijetijdsaanbod.

Doelgroep

 

 • Anderstalige nieuwkomers: kinderen, jongeren, volwassenen, hoogopgeleiden,....
 • Laaggeletterden

Beschrijving

Zomerscholen bieden anderstaligen taalstimulerende activiteiten aan, georganiseerd buiten het reguliere onderwijsaanbod. Meestal wordt de brug geslaan naar het ruimere vrije tijdsaanbod.
 Dit zou een meerwaarde betekenen voor zowel leerlingen, ouders, als leerkrachten. Daarnaast komen mensen met elkaar in contact en leren ze enkele gewoontes van de stad of gemeente kennen.

Zomerscholen vallen binnen het Plan Samenleven onder actie 4

Succesfactoren

 •  Een aanbod in de zomerperiode is een uitgelezen kans voor mensen om in deze langere periode hun Nederlands te blijven oefenen.
 • Een aanbod voorzien voor alle leeftijdsgroepen
 • Ruimte laten om de deelnemers zelf mee de inhoud van de activiteiten vorm te laten geven (in de mate van het mogelijke) zodat het aansluit bij hun interesses.
 • Een zomerschool opstarten met diverse partners zoals het OCMW, Agentschap Integratie en Inburgering, verschillende hoge scholen,...
 • Een laagdrempelige kennismaking van en toeleiding naar het vrijetijdsaanbod;
 • Deelnemers leren al spelenderwijs bij, de informele sfeer zorgt ervoor dat het niet aanvoelt als een verplichting.
 • Deelnemers ondersteunen met  een-op-een begeleiding.

Uitdagingen

 • Grotere vraag dan aanbod.
 • Meestal wordt gewerkt in groepen per leeftijd maar er kunnen zeer veel verschillende taalniveaus in één groep aanwezig zijn.
 • Voldoende expertise in huis hebben.
 • Het 'meten' van impact.
 • Het vinden van voldoende 'middelen': vrijwilligers om het project te ondersteunen, locatie om de school door te laten gaan,...
 • De doelgroep bereiken en informeren van dit initiatief.

Deze praktijk in

Aalst

Contact: taalbubbels@aalst.be

Brugge

 • Samen Zomeren: Samen met het OCMW Brugge werd in de zomer van 2021 een aanbod oefenkansen Nederlands uitgewerkt. Dit aanbod richt zich naar anderstalige volwassenen en wordt uitgevoerd in halve dagdelen.Er waren vier thema's : kennismaking, taal, zomer en voeding. Gelijklopend met het volwassenaanbod organiseerden we een maand lang lang een specifiek aanbod voor anderstalige jongeren in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar. Het aanbod voor de jongeren werd thematisch ingevuld.

Contact: murielvanpoelvoorde@ocmw-brugge.be

Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke

 • Taalkabaal: een taalkamp tijdens de zomer voor andertalige kinderen en jongeren uit Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout.

Denderleeuw

 • Taalbadje: dit project geeft anderstalige kinderen de kans om op een leuke en speelse manier Nederlands te leren en kennis te maken met het rijke verenigingsleven van Denderleeuw tijdens de schoolvakantie. Het is bovendien een goede voorbereiding op het komende schooljaar. Het initiatief is vooral bedoeld voor kinderen tussen 5 tot 7 jaar (3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar), die in de gemeente wonen en die geen of slechts een beperkte kennis van het Nederlands hebben. Per week wordt er gewerkt rond een thema en de week wordt telkens afgesloten met een toonmoment, waarbij de kinderen laten zien aan hun ouders wat ze geleerd hebben. 

Contact: integratie@denderleeuw.be

Diest

 • Taalbad: activiteiten rond Nederlands leren tijdens de herfstvakantie.

Contact: lies.dierckx@dienst.be

Eeklo

Genk

Gent

Harelbeke

Contact: bren.derycke@welzijnharelbeke.be

Hasselt

 • HOA@work: Hoog Opgeleide Anderstaligen (HOA) kunnen tijdens de vakanties de Nederlandse taal oefenen en zo de weg naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

Contact: rachida.nait@hasselt.be

Hoeilaart

 • Zomerschool: Op een speelse manier oefenen leerlingen uit de derdekleuterklas, eerste leerjaar en tweede leerjaar in de zomervakantie taal- en schoolse vaardigheden om zo het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten. 

Mechelen

 • Talent krijgt zomerkans: deze zomerschool biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om tijdens de zomervakantie hun talenten verder te ontwikkelen. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat ze met een positief gevoel het nieuwe schooljaar starten. Het programma is gericht op kinderen van de kleuterklas, lagere school en OKAN.

Meise

 • Zomerschool: In de voormiddag krijgen de kinderen op een speelse en educatieve manier les in een tent op het domein van de Spin. In de namiddag sluiten zij aan bij de activiteiten van speelpleinwerking de Spin.

Roeselare

 • Zomerspurt: In de voormiddag oefenen de deelnemers Nederlands in groepen (volgens leeftijd en taalniveau). In de namiddag maken ze kennis met het laagdrempelig vrijetijdsaanbod in Roeselare en ruimere regio.  De activiteiten zijn op maat van de leefwereld van jongeren. De jongeren worden begeleid door (OKAN) leerkrachten, vormingsmedewerkers van Arkos en jobstudenten.
 • Wiebelweken: 5 tot 8-daagse, met intensieve taalactiviteiten voor kinderen waarvan de thuistaal niet Nederlands is. Kinderen oefenen in de voormiddag Nederlands in kleine groepen (volgens leeftijd en taalniveau). In de namiddag zijn er talige spelactiviteiten. De activiteiten zijn op maat van de leefwereld van kinderen. De kinderen worden professioneel begeleid door competente (AN) leerkrachten, jobstudenten, vrijwilligers en stagiairs.

Roosdaal

Contact:jeugd@roosdaal.be

Sint-Gilllis-Waas

 • Zomerklassen: Nederlandstalige en niet-nederlandstalige kinderen die het moeilijk hebben met Nederlands kunnen in de zomervakantie twee weken les volgen.

Contact: alien.schokkaert@sint-gillis-waas.be

Sint-Niklaas

 • Taalstage kleuters: de dienst Samenleving van de stad Sint-Niklaas organiseert tijdens de zomer een taalstage voor allochtone kleutertjes die de overgang maken naar het eerste leerjaar.

Contact:   samenleving@sint-niklaas.be

Vilvoorde

Wetteren 

 • Taalkamp: de stad zet in om tijdens dit kamp de kinderen  zoveel mogelijk te laten participeren en in te zetten  op het leren kennen van activiteiten die buiten het taalkamp kunnen gevolgd worden/ bezocht worden.

Foto's van de Wiebelweken in Roeselare

Beleidsdomeinen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.