brandblusapparaten

Gepubliceerd op: 07-09-2023

Nu de vervuilde PFAS-sites in kaart zijn gebracht, vrezen de VVSG en het Netwerk Brandweer dat meer mensen de brandweer of de gemeente zullen dagvaarden. Noch de brandweer, noch de lokale besturen hebben de middelen om schadevergoedingen te betalen. Voor lokale besturen is het voeren van lange procedures of het betalen van schadervergoedingen niet de oplossing, wel een algehele sanering van de vervuilde terreinen.

PFAS is een algemeen probleem dat vraagt om een efficiënte oplossing. Daarom vragen we de betrokken overheden en instanties om samen met ons een Fonds op te richten om de bodem van de vervuilde sites te saneren. Wij dringen aan op deze aanpak omdat de lokale besturen en de hulpverleningszones niet over voldoende middelen beschikken om deze verontreiniging te financieren. Daarenboven is het zo dat de brandweer destijds steeds heeft gehandeld naar bestwil en vermogen op basis van de destijds beschikbare informatie en technologie.

Zoals bij alle andere toepassingen waarin PFAS  zijn verwerkt destijds was er nog geen bewustzijn  over de schadelijkheid voor mens en milieu. Er waren ook geen alternatieven voor PFAS-houdende blusschuimen. Pas in een latere fase is duidelijk geworden dat de PFAS mogelijke risico’s inhield op vlak van gezondheid en milieu. De brandweer heeft dan ook zeer snel maatregelen genomen om het gebruik van de PFAS te stoppen. 
 

Nathalie Debast - Persverantwoordelijke VVSG