Auteur:

Gepubliceerd op: 15-12-2021

De Vlaamse overheid roept de gemeenten op om de voorzorgsmaatregelen rond PFAS-sites mee te helpen bekend maken bij de betrokken bewoners.

Op heel wat sites verspreid over heel Vlaanderen is er een risico van PFAS-verontreiniging. De OVAM onderzoekt die zo snel mogelijk om te weten of er effectief verontreiniging te vinden is. Dit is onder andere het geval met sites waar PFAS-houdend blusschuim werd gebruikt. Het gaat dan om brandblus-oefenterreinen en om sites waar een zware brand effectief daarmee moest worden geblust.

Voor al die sites formuleerde het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een aantal voorzorgsmaatregelen - zogenaamde 'no regret' maatregelen - die gelden binnen 100 meter van die terreinen. De voorzorgsmaatregelen gelden daar in afwachting van meer gedetailleerde informatie uit bodemonderzoeken.

Op de website van de Vlaamse overheid staan de locaties opgesomd.

Daarnaast gelden ook specifieke maatregelen voor PFAS-verontreiniging met een andere oorsprong. Het gaat om sites in Zwijndrecht (3M, ook delen van Antwerpen en Beveren), Halle (Sunrock), Peer (basis Kleine Brogel), Mechelen (DuPont en Chemours), Ronse, Willebroek (De Naeyer) en Zele (Vandereecken/Modulyss).

Een communicatiepakket voor de gemeenten, met onder andere een persbericht en bewonersbrieven, is te vinden op het VVSG-kennisnetwerk.

Steven Verbanck