Auteur:

Gepubliceerd op: 08-11-2022

160 lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ontvangen in totaal 19 miljoen euro om in te zetten op de (verdere) uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid en het stimuleren van internet bij kwetsbare burgers thuis.

In totaal zetten deze 160 lokale besturen en de VGC samen in op 600 acties rond e-inclusie de komende twee jaar.

Deze subsidies kaderen binnen het actieplan ‘Iedereen digitaal’, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale-inclusiewerking heeft.

Na de start van de eerste projecten in 2022 geeft de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, een nieuwe subsidie aan lokale besturen om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te rollen. Het gaat in dit geval om ondersteuning aan lokale besturen die inzetten op verschillende soorten acties in hun gemeente of stad om het lokale e-inclusiebeleid te versterken.

De 160 lokale besturen en de VGC die de subsidie ontvangen, zetten met een totaal van 193 acties in op een eerste belangrijke doelstelling, namelijk het stimuleren van de individuele toegang tot het internet op het thuisadres van kwetsbare burgers. Dit doen ze door o.a. gericht te communiceren rond initiatieven voor betaalbaar internet, ondersteuning bij de aanvraag te voorzien of via een financiële tussenkomst. De barometer digitale inclusie van 2022 toont het belang aan van inzetten op individuele toegang tot internet voor kwetsbare burgers de komende 2 jaar. De kloof in het hebben van internetaansluitingen thuis door inkomen, alleenstaand zijn en leeftijd is nog niet gedicht.

Ook rond volgende aspecten van e-inclusie worden lokaal acties opgezet:

  • het versterken van competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn: 145 acties in totaal
  • een ondersteuningsnetwerk opzetten waar burgers terecht kunnen met digitale vragen: 86 acties in totaal
  • het opzetten van een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen het lokaal bestuur: 82 acties in totaal
  • betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en openbaar internet: 62 acties in totaal
  • werken rond digitale toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid: 31 acties in totaal

De acties gaan van start op 1 november 2022 en lopen t.e.m. eind 2024.

Joke Van Dyck