Gepubliceerd op: 02-02-2023

Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams parlement in haar plenaire zitting het regiodecreet goed. Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke punten in het regiodecreet: 

  • Elke Vlaamse gemeente wordt ingedeeld in één referentieregio. Er zijn 15 referentieregio’s. 

  • Het regiodecreet is van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. 

  • Deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten uiterlijk in 2031 regioconform zijn. Afvalintercommunales krijgen 6 jaar extra. 

  • Een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan een gemotiveerde afwijking vragen aan de Vlaamse regering volgens het principe “pas toe, leg uit”.

  • Voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die regioconform zijn vervalt het goedkeuringstoezicht. In de plaats komt een voorafgaand verplicht maar niet-bindend advies.

  • Het concept ‘regiomobiliteit’ wordt in het leven geroepen. Daarbij wordt het mogelijk dat twee of meer besturen binnen dezelfde referentieregio in hun rechtspositieregeling inschrijven dat er personeelsmobiliteit tussen deze twee of meer besturen mogelijk is.

Het regiodecreet is een deel van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 21 maart 2021. Naast dit decreet is de Vlaamse overheid bezig om de eigen regelgeving aan te passen aan de referentieregio’s. Het decreet gaat nu ter bekrachtiging naar de Vlaamse regering. Het decreet zal van kracht zijn 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het is goed dat het regiodecreet is goedgekeurd. De aandacht kan nu volledig gaan naar het versterken van de regionale samenwerking en het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen.

Heb je nood aan ondersteuning of inspiratie hierbij? Labo Regiovorming helpt je graag verder, contacteer ons via regiovorming@vvsg.be.

 

 

Elke Vastiau - Stafmedewerker