Gepubliceerd op: 10-05-2023

Op 10 mei 2023 werd binnen Comité C1 een protocolakkoord afgesloten over de zij-instroom van medewerkers in de zorg. Dit protocolakkoord komt er ter uitvoering van het 'Intersectoraal kaderakkoord betreffende het structureel instroomkanaal voor de zorg- en welzijnssectoren' dat op 1 juli 2022 afgesloten werd tussen de sociale partners, waaronder de VVSG, en de Vlaamse minister van Welzijn. Dit is een nieuw instroomtraject, naast de bestaande instroomtrajecten (K-trajecten, project 600, Instroom A-traject en Kies voor de Zorg B-traject). De VVSG organiseert in de komende weken een webinar over deze verschillende instroomtrajecten. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Via dit nieuw structureel instroomkanaal krijgen de publieke en private zorg- en welzijnsvoorzieningen de mogelijkheid om voor de functie van verzorgende/zorgkundige, logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg, kinderbegeleiders en opvoeder/begeleider/persoons-begeleider medewerkers te werk te stellen die (nog) niet gekwalificeerd zijn om deze functie uit te oefenen. Deze medewerkers moeten dan wel een kwalificerend opleidingstraject volgen dat leidt tot de vereiste kwalificatie voor de betreffende functie. Na het voltooien van het opleidingstraject blijft het personeelslid in dienst en kan het desbetreffende beroep definitief uitgeoefend worden. Het personeelslid krijgt tijdens de duur van de opleiding een IFIC salarisschaal die één categorie lager ligt dan de functie waarover het gaat, behalve bij kinderbegeleiders in de kinderopvang (daar krijgt de medewerker in opleiding dezelfde IFIC salarisschaal).

De medewerkers tellen tijdens de periode van het opleidingstraject al mee voor de normering en voor de reguliere financiering, alsof de medewerkers al gekwalificeerd zouden zijn. Werkgevers krijgen een eenmalig budget van €6300 per medewerker in opleiding, voor de coaching (interne of externe coaching). Dit budget kan besteed worden in de periode 2023-2024. Het opleidingstraject verloopt o.a via de CVO’s en de opleidingscentra van de diensten voor gezinszorg. Het is de bedoeling om dit project te bestendigen in de toekomst, maar dat zal afhangen van het succes van het project.

Lokale besturen die gebruik willen maken van het structureel instroomkanaal en willen genieten van de ermee samenhangende subsidiëring moeten dit protocolakkoord uitvoeren, door lokaal een besluit te treffen waarin ze, in toepassing van art. 2, §1, tweede lid van het nieuwe Rechtspositiebesluit van 20 januari 2023 stipuleren dat het protocolakkoord en het kaderakkoord een integraal onderdeel uitmaken van de lokale rechtspositieregeling van hun personeel. Er moeten hiertoe lokaal geen sociale onderhandelingen meer gebeuren, aangezien er op Vlaams niveau al een protocolakkoord werd afgesloten. Vervolgens kunnen ze de sollicitatieprocedure opstarten.
 

Abderrazak El-Omari - stafmedewerker VVSG