Auteur:

Gepubliceerd op: 04-07-2022

De VVSG sloot op 1 juli met de werkgeverskoepel van de private social profitsector, de vakbonden en de Vlaamse regering een kaderakkoord om 3.300 mensen die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken via kortlopende opleidingen onmiddellijk aan de slag te helpen in knelpuntberoepen in de zorg- en de welzijnssector. Het gaat om verzorgende/zorgkundige, logistiek medewerker in de zorg, kinderbegeleider en opvoeder-begeleider. Er komt ten laatste op 1 januari 2023 een online platform met alle mogelijke opleidingen. Dit akkoord is een onderdeel van het actieplan zij-instroom en past binnen het VIA6-akkoord dat de Vlaamse regering en de sociale partners eerder al afsloten.

Kortlopende opleidingen voor zij-instromers

Zowel personeelseden die reeds werken in een zorg- of een welzijnsvoorziening maar niet over de vereiste kwalificaties beschikken als nieuwkomers die elders aan de slag zijn of niet-beroepsactief zijn komen in aanmerking voor deze opleidingen. Het gaat over kortlopende opleidingen van maximaal 1,5 jaar. Deze opleidingen worden modulair aangeboden en worden gecombineerd met stages en werken op de werkvloer. Wie zo’n opleiding volgt krijgt een coach op de werkvloer. De zij-instromer krijgt een contract van onbepaalde duur en kan rekenen op werkzekerheid als hij/zij het opleidingstraject volbrengt en de kwalificatie behaalt. Zowel de verloning, de opleidingskosten als de coaches worden betaald door de Vlaamse regering.

Online platform met alle mogelijke opleidingen

Er komt één online platform dat een overzicht biedt van alle opleidingen in de zorg- en welzijnssector. Op dat platform zal je ook tips en begeleiding vinden om die opleiding te kiezen die best bij je past. Het platform zal vanaf 1 januari 2023 actief zijn.

Om zoveel mogelijk mensen aan te trekken richten de sociale partners zich uitdrukkelijk tot nieuwe doelgroepen die nu nog niet beroepsactief zijn. Er worden contacten gelegd met de lokale besturen en de socio-culturele verenigingen (armoedeorganisaties, organisaties die werken met personen met een migratie-achtergrond, erkende vluchtelingen, …) om op zoek te gaan naar mensen die aan de slag willen in de zorgsector.

Een en ander moet nu nog verder uitgewerkt worden in CAO’s en een sectoraal akkoord. Regelgeving en financieringsbesluiten moeten aangepast worden, de opleidingscentra moeten aan de slag. We houden u op de hoogte.

Meer info: piet.vanschuylenbergh@vvsg.be

Piet Van Schuylenbergh